6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka

08.11.2018
Zapytanie cenowe - dostawa sprzętu kwaterunkowego dla 6 WOG w Ustce.
08.11.2018
Zapytanie cenowe - dostawa stołów warsztatowych.
06.11.2018
Zapytanie cenowe - dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla 6 WOG Ustka w 2018 r.
06.11.2018
Zapytanie cenowe - usługa naprawy urządzeń do dynamicznego osuszania.
05.11.2018
Zapytanie cenowe - dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do stołówek wojskowych nr 80 i 113 w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka oraz Grupy Zabezpieczenia Chojnice w 2018 roku.
05.11.2018
Zapytanie cenowe - roboty remontowe elektryczne i ogólnobudowlane przy budynku nr 6 w kompleksie wojskowym m. Głobino.
05.11.2018
Zapytanie cenowe - dostawa skrzyń ewakuacyjnych służących do przemieszczania i ewakuacji materiałów niejawnych.

29.10.2018
Zapytanie cenowe - dostawa elementów, urządzeń i materiałów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wspomagających ochronę.

24.10.2018
Zapytanie cenowe - usługa w zakresie prac obsługowo – konserwacyjnych wyposażenia technicznego wzgórza P-LOT w JW. 3672 Ustka.
23.10.2018
Zapytanie cenowe - usługa w zakresie wykonania naprawy Makiety Transportera PRM-5M z WSB-04/STO1M nr 02/2006 oraz aktualizacja oprogramowania Stanowiska Operatora CPSP nr 01/2006.
23.10.2018
Zapytanie cenowe - dostawa sprzętu fotograficznego, elektroakustycznego oraz urządzeń biurowych dla 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce.
18.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zabezpieczenie celów powietrznych dla realizacji strzelań przeciwlotniczych zestawów rakietowych i artyleryjskich na lata 2019-2022.
16.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługi utrzymania porządku w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo –Sekcja Obsługi Infrastruktury Słupsk.
16.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 6 WOG Ustka w 2019 roku.

15.10.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wytworzenia i dostawy węży ssawno-tłocznych do pomp.
15.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż wiat z przeznaczeniem na palarnie.
15.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa warzyw i owoców do 6 WOG Ustka w 2019 roku
15.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa mleka i przetworów mleczarskich do 6 WOG Ustka w 2019 roku.
15.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych i tłuszczy zwierzęcych oraz mięsa drobiowego do 6 WOG Ustka w 2019 roku. 

12.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku nr 13 znajdującego się w kompleksie wojskowym m. Czarne.
12.10.2018
Zapytanie cenowe - Roboty remontowe elektryczne przy budynku nr 172 w kompleksie wojskowym m. Ustka.
11.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Nazwa zadania: remont pokrycia dachowego w budynku nr 40 w kompleksie wojskowym m. Redzikowo.

11.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa słupków przemysłowych z głowicą SKIPPER.
10.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla 6 WOG oraz Jednostek i Instytucji będących na zaopatrzeniu: Zad. I – m. Czarne; Zad. II – m. Słupsk; Zad. III – m. Ustka.
10.10.2018
Zapytanie cenowe - Usługa naprawy istniejącej instalacji katodowej, trzech zbiorników paliwowych na stacji paliw w Ustce.
08.10.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wycinki drzew i frezowania pni oraz cięcia korekcyjne koron drzew na terenie administrowanym przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce.
08.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Nazwa zadania roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 218 w kompleksie wojskowym m. Ustka
05.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa wywozu niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych obejmująca odbiór, załadunek, transport, unieszkodliwianie wymienionych odpadów.
05.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa, montaż maszyn i sprzętu gastronomicznego do 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka w 2018 roku. 

05.10.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wykonania zabudowy meblowej w pomieszczeniach służbowych.
04.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa części do piecyków na paliwo płynne.
04.10.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych obejmującą odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z rejonu..

04.10.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji zamków szyfrowych w szafach stalowych na akta klasy „A”, „B” i „C” znajdujących się w użytkowaniu jednostek i instytucji wojskowych w...
03.10.2018
Postępowanie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Zakup symulatora systemu WECDIS TRANSAS NAVISAILOR 4100 dla Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
03.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa chemicznych źródeł zasilania do SpW.
02.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa gazu płynnego (propan) dla celów technologicznych oraz posadowienia i dzierżawy zbiorników w kompleksach wojskowych SOI Ustka Wicko Morskie.
01.10.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa kalendarzy na rok 2019.
27.09.2018
Zapytanie cenowe - Usługa w zakresie świadczenia usług kominiarskich.
27.09.2018
Zapytanie cenowe - Usługa odbioru, transportu i utylizacji substancji przepracowanej, służącej do czyszczenia i konserwacji broni (oksydy) o kodzie 11 01 98* z rejonu administrowanego przez 6 WOG w Us
27.09.2018
Zapytanie cenowe - Remont ogrodzenia placu opałowego przy budynku nr 8 w kompleksie wojskowym m. Czarne.
25.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Czołpino.
24.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej dla pracowników oraz żołnierzy specjalistów do 6 WOG Ustka w 2018 r.
21.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w kompleksach wojskowych: SOI Ustka, SOI Słupsk.

19.09.2018
Zapytanie cenowe - Usługa odbioru transportu i utylizacji substancji przepracowanej, służącej do czyszczenia i konserwacji broni (oksydy) o kodzie 11 01 98* z rejonu administrowanego przez 6 WOG.
19.09.2018
Zapytanie cenowe - ostawa sprzętu i wyposażenia do szkolenia SERE dla JW. 1889 Lębork.
14.09.2018
Zapytanie cenowe - Remont ogrodzenia placu opałowego przy budynku nr 8 w kompleksie wojskowym m. Czarne.
14.09.2018
Zapytanie cenowe - Prace z zakresu małej architektury przy budynku nr 19 w kompleksie wojskowym m. Ustka – wykonanie tablicy przed budynkiem nr 19.
14.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa utrzymania porządku w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo –Sekcja Obsługi Infrastruktury Czarne. 

12.09.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż wiaty nad częścią trybuny na placu apelowym w kompleksie wojskowym w m. Ustka.
11.09.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wykonania pomiarów kontrolnych okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych w m. Słupsk, Głobino, Redzikowo administrowanych przez 6 WOG.
11.09.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i naprawy pomieszczeń, budynków i budowli oraz stałych urządzeń technicznych: Zad. I – prace konserwacyjne budynku nr 11 w kompleksie wojskowym m. Lębork...
11.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont stanowisk przy podnośnikach makiety śmigłowca w kompleksie wojskowym m. Wicko Morskie.
11.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 45 w kompleksie wojskowym m. Słupsk. 

07.09.2018
Zapytanie cenowe - Prace z zakresu małej architektury przy budynku nr 19 w kompleksie wojskowym m. Ustka – wykonanie tablicy przed budynkiem nr 19.
04.09.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Prace konserwacyjne w budynku nr 94 w kompleksie wojskowym m. Ustka - malowanie pomieszczeń, wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana opraw oświetleniowych.
31.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty remontowe nawierzchni na pozycji bojowej w kompleksie wojskowym m. Wicko Morskie. 

31.08.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa wody pitnej mineralnej butelkowanej do 6 WOG Ustka.
30.08.2018
Usługa wykonania pracy badawczej w zakresie pomiarów i analiz pól elektromagnetycznych do celów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie zgodnie z „Decyzją nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej w...
30.08.2018
Zapytanie cenowe - Usługa dezynsekcji, deratyzacji oraz stałego monitoringu w ramach systemu HACCP w obiektach administrowanych przez 6 WOG w Ustce: SOI Ustka, SOI Słupsk, SOI Lębork, SOI Czarne,...
30.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 24 w kompleksie wojskowym m. Lębork.
28.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Prace konserwacyjne niecki basenu w bud. nr 177 w kompleksie wojskowym administrowanym przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce – piaskowanie i malowanie niecki basenu.
28.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa uszycia wraz z dostawą umundurowanie dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
28.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r..
28.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r..

27.08.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji.
27.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa naczyń i sztućców jednorazowego użytku do 6 WOG Ustka w 2018 roku.
24.08.2018
Zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów wskazanych w art. 138g ust. 1. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego na poziomie doskonalącym w Jednostce Wojskowej 1872 w Słupsku oraz w Jednostce Wojskowej 1889 w Lęborku. 

22.08.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa wykładzin ochronnych na posadzki do hali sportowej i siłowni oraz platformowych wózków do przewozu wykładzin.
20.08.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wykonania pomiarów kontrolnych okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych m. Lębork administrowanych przez 6 WOG.
20.08.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i naprawy pomieszczeń, budynków i budowli oraz stałych urządzeń technicznych.
14.08.2018
Zapytanie cenowe - Usługa usunięcia inwazyjnej rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego z terenu kompleksu wojskowego w Redzikowie.
09.08.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa sprzętu warsztatowego oraz narzędzi dla 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce w 2018 roku.
08.08.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wykonania pomiarów kontrolnych okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych w m. Czarne, Chojnice administrowanych przez 6 WOG.
08.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa uszycia wraz z dostawą umundurowanie dla Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
06.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo.
06.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Prace konserwacyjne w budynku Parafii Wojskowo-Cywilnej Al. Św. Józefa 3 w m. Czarne – naprawa ogrodzenia.
02.08.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym m. Ustka – wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

01.08.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa oznak stopni wojskowych, identyfikacyjnych i rozpoznawczych.
30.07.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa i montaż napędu do bram wjazdowych IMPULS GFA z zabezpieczeniem krawędziowym optycznym oraz wymianę kompletnego panelu do bramy segmentowej o nr seryjnym 57766 wraz z...
27.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku/obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

26.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i naprawy pomieszczeń, budynków i budowli oraz stałych urządzeń technicznych.
25.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i serwisu systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i wyłączników p.poż. w budynkach na terenie administrowanych kompleksów wojskowych.
24.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wynajmu kontenerów sanitarnych na CPSP Wicko Morskie.
23.07.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla parafii w m. Czarne.
23.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługi utrzymania porządku w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo –Sekcja Obsługi Infrastruktury Chojnice.

23.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa transportowa w zakresie przewozu osób realizowana na rzecz 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce oraz na potrzeby jednostek będących na jego zaopatrzeniu.
20.07.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa aktywnych ochronników słuchu dla 6 WOG Ustka.
20.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa czyszczenia urządzeń sozotechnicznych, a także wymiana poduszek sorpcyjnych, tkanin filtracyjnych oraz wkładu lamelowego na terenie administrowanym przez 6WOG.
18.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i naprawy pomieszczeń, budynków i budowli oraz stałych urządzeń technicznych.
18.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa wykonania pomiarów kontrolnych okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w kompleksach wojskowych m. Ustka i m. Wicko Morskie administrowanych przez 6 WOG.
17.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa konserwacji i naprawa sprzętu medycznego. Przegląd, legalizacja sprzętu medycznego.
Usługa konserwacji i naprawa sprzętu medycznego. Przegląd, legalizacja sprzętu medycznego.

13.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty remontowe nawierzchni na pozycji bojowej w kompleksie wojskowym m. Wicko Morskie.
13.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Głobino.
11.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek żołnierskich 6 WOG Ustka, GZ Lębork, GZ Słupsk, GZ Chojnice, GZ Czarne i z terenu CPS P Ustka w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. 

11.07.2018
Zapytanie cenowe - Usługa przeglądu i prób ciśnieniowych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na terenie administrowanych kompleksów wojskowych.
09.07.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa wyposażenia dla przewodników i psów służbowych będących na zaopatrzeniu 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Ustka w 2018 roku.
06.07.2018
Zapytanie cenowe - Dostawa akcesoriów samochodowych i materiałów technicznych do pojazdów samochodowych dla 6 WOG Ustka.

05.07.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek w kategorii I dla 6 WOG Ustka w 2018 r.
04.07.2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Prace konserwacyjne budynku nr 1 PO Ustka – czyszczenie konstrukcji stalowej wieży radarowej i sygnałowej, prace malarskie wież, umocowania podestów, prace malarskie

stat4u