16 Wojskowy Oddział Gospodarczy Drawsko Pomorskie

13-11-2018
nr 959/2018 Dostawa części zamiennych do pojazdów z Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 16WOG w Drawsku Pomorskim
13-11-2018
nr 943/2018 Szkolenie komercyjne z zakresu IT
09-11-2018
nr 942/2018 Dostawa obuwia roboczego ochronnego
09-11-2018
nr 945/2018/Usługa polegająca na oczyszczeniu sektora C w składzie Drawno
08-11-2018
nr 941/2018/Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji i deratyzacji w pozostałych obiektach na terenie jednostek, instytucji i obiektach wojskowych będących w administrowaniu 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
26-10-2018
nr 884/2018/Zakup i dostawa obuwia sportowego oraz odzieży sportowej zgodnej z Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną
24-10-2018
nr 870/2018/Odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
24-10-2018
nr 871/2018/Dostawa mebli z przeznaczeniem dla CSWL Drawsko, WKU Szczecinek i 100 BŁ Wałcz będące w zaopatrzeniu 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
22-10-2018
nr 851/2018 Wynajem hal namiotowych i namiotów do zabezpieczenia ćwiczenia pk. Anakonda - 18 na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim
11-10-2018
nr 807/2018 Usługa wycinki drzew na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MON – Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu
11-10-2018
nr 797/2018 Usługa konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych...
09-10-2018
nr 785/2018/Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne: łaźnie kontenerowe 10-cio stanowiskowe prysznicowo - umywalniowe...
09-10-2018
nr 802/2018/USŁUGA SZYCIE UMUNDUROWANIA NA MIARĘ
04-10-2018
nr 756/2018/Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
28-09-2018
nr 746/2018/Usługi sprzątania zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
26-09-2018
nr 753/2018/Dostawa elementów składowych namiotu NS-97
26-09-2018
nr 763/2018/Remont częściowy nawierzchni asfaltowej drogi w kompleksie Oleszno
21-09-2018
nr 737/2018/Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową: wynajem, ustawienie, obsługa czystościowo-techniczna urządzeń ustawianych stacjonarnie i doraźnie w obiektach administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim
19-09-2018
nr 736/2018/Remont budynku nr 18 na terenie Składu w Cybowie
18-09-2018
nr 729/2018/Wynajem, serwis i obsługa agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia pracy urządzeń sanitarnych (łaźni kontenerowych) zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim (Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Wałcz, Złocieniec) w 2018r.
18-09-2018
nr 727/2018/Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem dla Grupy Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Grupy Zabezpieczenia Wałcz (Skład Cybowo, 21 CPL Nadarzyce)
18-09-2018
nr 715/2018/Dostawa opału stałego do celów grzewczych dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem dla Grupy Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Grupy Zabezpieczenia Wałcz - Skład Drawno
18-09-2018
nr 734/2018/Roboty remontowe budynku nr 2 przy ul. Wroniej 3 w Wałczu
18-09-2018
nr 722/2018/Wykonanie i montaż rolet okiennych, plis i verticali dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
17-09-2018
nr 728/2018/Dostawa części zamiennych do pojazdów Zadanie 1 Dostawa części zamiennych do pojazdów marki Star z jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 16.WOG w Drawsku Pomorskim Zadanie 2 Dostawa części zamiennych do pojazdów marki HONKER z jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 16.WOG w Drawsku Pomorskim
17-09-2018
nr 721/2018/Dostawa części zamiennych do pojazdów marki BWP i BRDM dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 16 WOG w Drawsku Pomorskim
14-09-2018
nr 717/2018/Świadczenie usług w zakresie prania wodnego, czyszczenia chemicznego przedmiotów mundurowych, naprawy bielizny, umundurowania oraz dezynfekcja obuwia 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (WOG) w Drawsku Pomorskim
13-09-2018
nr 716/2018/Remont elewacji budynku nr 60 przy ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu
11-09-2018
nr 702/2018/Roboty remontowe budynku wartowni nr 110 w kompleksie Konotop
05-09-2018
nr 688/2018/Prowadzenie szkolenia komercyjnego z zakresu IT
05-09-2018
nr 689/2018/Roboty remontowe budynku magazynowego nr 38 w Karwicach
03-09-2018
nr 638/2018/Usługa wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne - kontenery kuchenne jednostek ćwiczących na terenie poligonu, realizowane przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim
03-09-2018
nr 678/2018/Usługa naprawy i konserwacji sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim
31-08-2018
nr 668/2018/Roboty rozbiórkowe na terenie 16 WOG Drawsko Pomorskie
30-08-2018
nr 637/2018/Dostawa jaj realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
30-08-2018
nr 634/2018/Dostawa olei i tłuszczy roślinnych realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
30-08-2018
nr 630/2018/Dostawa mleka i przetworów mleczarskich realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
30-08-2018
nr 636/2018/Dostawa soków warzywnych i owocowych realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
30-08-2018
nr 635/2018/Dostawa produktów garmażeryjnych realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
29-08-2018
nr 627/2018/Odbiór i transport odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
29-08-2018
nr 629/2018/Dostawę mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
29-08-2018
nr 626/2018/Odbiór odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
29-08-2018
nr 632/2018/Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
29-08-2018
nr 652/2018/Roboty remontowe budynku nr 26 przy ul. Cisnej 7 w Wałczu
28-08-2018
nr 655/2018/Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i audiowizualnego stanowiące wyposażenie 4 sal audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko realizowane przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim
28-08-2018
nr 648/2018/Naprawa systemów dynamicznego osuszania będących w zasobach 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
28-08-2018
nr 653/2018/Remont cząstkowy drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kompleksie Konotop
27-08-2018
nr 633/2018/Dostawa warzyw gr I, II i owoców gr I realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
27-08-2018
nr 631/2018/Dostawa ryb realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
27-08-2018
nr 628/2018/Dostawa mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego realizowana do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
13-08-2018
nr 614/2018/Wynajem, serwis i obsługa agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia pracy urządzeń sanitarnych (łaźni kontenerowych) zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim (Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie, Wałcz, Złocieniec) w 2018r.
08-08-2018
nr 608/2018/Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
03-08-2018
nr 607/2018 Wynajem hal namiotowych oraz kompleksowa usługa w zakresie zabezpieczenia w przenośne urządzenia kuchenne...
27-07-2018
nr 593/2018 Usługa naprawy pojazdów
18-07-2018
nr 553/2018/Usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków internatowych w m. Konotop znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim
17-07-2018
nr 545/2018/Usługa usunięcia gatunku inwazyjnego czeremchy amerykańskiej z terenu poligonu drawskiego
10-07-2018
nr 548/2018/Prowadzenie szkolenia komercyjnego z zakresu IT
04-07-2018
nr 530/2018/Wykonanie zaleceń z ekspertyz stanu technicznego kominów – budynek nr 27 Oleszno i budynek nr 115 Konotop
04-07-2018
nr 525/2018 Wymiana ogrodzenia ul. Ciasna 7 Wałcz

stat4u