14 Wojskowy Oddział Gospodarczy Poznań

13.11.2018
PT – Remont budynku nr 27 ul. Wojska Polskiego 86-90; Poznań
13.11.2018
„Usługa wywozu i zrzutu nieczystości ciekłych z obiektów wojskowych będących w rejonie działania 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu”.
13.11.2018
„Przegląd i konserwacja systemu detekcji gazu w bud. nr 66 przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu oraz w budynku nr 52 przy ul. Ogrodowej w Biedrusku”
09.11.2018
DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
08.11.2018
„Remont powłok płaszczyzn stalowych zbiorników MPS nr: 7/44, 10/47, 14/51 w Dolaszewie”
07.11.2018
Zakup akcesoriów komputerowych, akcesoriów teleinformatycznych, urządzeń drukujących
06.11.2018
„DOSTAWĘ BINDOWNIC, LAMINATORÓW, KRAJAREK DO PAPIERU”
06.11.2018
„Roboty konserwacyjno-ogólnobudowlane w kompleksach wojskowych w m. Biedrusko”
26.10.2018
"Zakup usług szkoleniowych w zakresie oprogramowania specjalistycznego w dziedzinie informatyki"
26.10.2018
Ekspertyza kominów stalowych w m. Biedrusko i Dolaszewo
26.10.2018
Przegląd i konserwacja systemu detekcji gazu w bud. nr 66 przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu oraz w budynku nr 52 przy ul. Ogrodowej w Biedrusku
24.10.2018
Dostawa szaf stalowych klasy A dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
23.10.2018
Wykonanie okresowych eksploatacyjnych badań i pomiarów instalacji elektrycznych w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Biedrusku, Pile i Dolaszewie”
23.10.2018
„Usługa sprzątania terenu zewnętrznego polegająca na jego oczyszczeniu w kompleksie wojskowym przy ul. 3 Pułku Lotniczego (dawniej ul. Lotnicza) w Poznaniu
19.10.2018
Dostawa ryb
18.10.2018
„PT – Remont budynku nr 27 ul. Wojska Polskiego 86-90; Poznań”
16.10.2018
„Dostawę sprzętu techniczno-ogrodniczego na potrzeby Poligonu w Biedrusku dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.”
15.10.2018
Wynajem 2 sztuk kontenerów socjalnych w celu prawidłowego funkcjonowania magazynu środków bojowych w kompleksie wojskowym 4515 w Biedrusku
10.10.2018
Świadczenie usług utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynkach, powierzchni terenów utwardzonych: wewnętrznych i zewnętrznych
09.10.2018
Zakup usług szkoleniowych w zakresie oprogramowania specjalistycznego w dziedzinie informatyki
09.10.2018
Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych oraz mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
09.10.2018
Remont UTB wraz z wykonaniem dokumentacji w bud. 46 K-2725 przy ul. Wojska Polskiego 86/90 oraz w bud. nr 2, kompleks K-931 przy ul. Dojazd 30 w Poznaniu
08.10.2018
Kurs na instruktora sportu – piłka siatkowa
08.10.2018
Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I
05.10.2018
„Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachu na budynku nr 7 (obiekt zabytkowy) przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6 (dawn. Ul. Lotnicza) w Poznaniu
04.10.2018
Roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
03.10.2018
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH
02.10.2018
„Dostawa sprzętu stołowo- kuchennego, gastronomicznego i AGD’”
02.10.2018
„Dostawę specjalistycznych preparatów do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Biedrusko”
02.10.2018
WKU Poznań - remont pomieszczeń piwnicy w budynku nr 2
01.10.2018
Remont pomnika im. Stefana Czarnieckiego K-2725
01.10.2018
Dostawa regałów wraz z rozładunkiem i montażem w magazynie WWSM Piła położonym w m. Biedrusko
01.10.2018
K-2761 Remont witraży w budynku kościoła parafialnego przy ul. Szamarzewskiego 3 w Poznaniu
27.09.2018
„PRACE KONSERWACYJNE W BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2753 PRZY UL. SOLNEJ 19 - 23, 61-716 POZNAє.
26.09.2018
„Roboty elektryczne konserwacyjne w kompleksach wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 86-90, ul. Solnej 19-23 w Poznaniu oraz w Dolaszewie”
21.09.2018
"Wykonanie przeglądu rocznego wraz z wymianą części kosiarki bijakowej Tigrone Revers 250 rok produkcji 2012”.
21.09.2018
Zakup i dostawa klimatyzatorów, wentylatorów i grzejników do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.
14.09.2018
„Przygotowanie kotłowni miałowej i węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2018/2019 w kompleksie wojskowym w Dolaszewie k/Piły”.
14.09.2018
Usługa sezonowej obsługi kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej w obiektach administrowanych pr
12.09.2018
„Jednorazowy serwis urządzeń klimatyzacji, agregatów chłodniczych oraz systemów osuszających w kompleksach wojskowych 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu”,
12.09.2018
OCHRONA FIZYCZNA, MONITORING KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH
12.09.2018
WKU Poznań ul. Rolna 51 – remont pomieszczeń piwnicy w budynku nr 2
12.09.2018
„Dostawa olejów i tłuszczów roślinnych”
12.09.2018
„Dostawa jaj świeżych kurzych”
12.09.2018
WYKONANIE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA PLACU APELOWEGO
12.09.2018
Dostawa garmażerki chłodzonej
12.09.2018
Dostawa karmy dla psów
12.09.2018
Wycinka i nasadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją na terenach administrowanych przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
11.09.2018
Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych
11.09.2018
Naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego w Dolaszewie k. Piły
11.09.2018
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
07.09.2018
„Remont budynku nr 49 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu”
06.09.2018
„Roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne w kompleksie wojskowym w Dolaszewie”.
06.09.2018
„Dostawa środków myjących do myjni pojazdów w Biedrusku”.
05.09.2018
Zakup i dostawa pachołków drogowych, potykaczy reklamowych oraz stojaków rowerowych do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.
04.09.2018
„Remont punktów czerpania wody na terenie Poligonu Biedrusko”
31.08.2018
„Przygotowanie kotłowni miałowej i węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2018/2019 w kompleksie wojskowym w Dolaszewie k/Piły”.
29.08.2018
Roboty ogólnobudowlany i konserwacyjne na terenie m. Biedrusko
29.08.2018
„Remont strzelnicy tunelowej ul. Wojska Polskiego 86-90, Poznań”
27.08.2018
Wykonanie przeglądu rocznego wraz z wymianą części kosiarki bijakowej Tigrone Revers 250 rok produkcji 2012
24.08.2018
Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, narzędzi o napędzie elektrycznym do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Pile i Dolaszewie
24.08.2018
Zakup i dostawa lampek czołowych i ręcznych oraz przedłużaczy do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
17.08.2018
Zakup i dostawa pachołków drogowych, potykaczy reklamowych oraz stojaków rowerowych do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
16.08.2018
„Roboty elektryczne konserwacyjne w kompleksach wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 86-90, ul. Solnej 19-23 w Poznaniu oraz w Dolaszewie”
13.08.2018
Zakup i dostawa klimatyzatorów, wentylatorów i grzejników do 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
13.08.2018
„Szkolenie kondycyjno – wytrzymałościowe z elementami wspinaczki i ratownictwa górskiego oraz szkolenia medycznego pk. PATROL”
10.08.2018
„Naprawa i konserwacja pomieszczeń nr 8,9,10, budynku nr 3 w kompleksie wojskowym WWSM Piła”
09.08.2018
Roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
06.08.2018
„Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania ( szycie umundurowania galowego i wyjściowego na wymiar) oraz dostawa obuwia galowego i wyjściowego”.
06.08.2018
Wykonanie wraz z montażem napisów z nazwami jednostek, dostawa tablic urzędowych i informacyjnych, znaków drogowych i ppoż. oraz tabliczek przydrzwiowych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ...
02.08.2018
„Zakup i dostawa wag platformowych i wózków paletowych z wagą do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu”.
30.07.2018
„Konserwacja i serwisowanie systemów bramowych objętych gwarancją w rejonie działania 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w latach 2018-2020.”
26.07.2018
„Zakup aktualizacji oprogramowania: antywirusowego, do kosztorysowania, specjalistycznego oraz zakup wsparcia dla technicznego (usług lokalizacyjnych) dla urządzeń GPS SPOT
26.07.2018
"Zabezpieczenie sędziowskie i techniczne zawodów sportowych"
24.07.2018
„Dostawa chemii, artykułów higienicznych i sprzętu do utrzymania czystości”
24.07.2018
„ Roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne w kompleksie wojskowym w Dolaszewie”
20.07.2018
„Naprawa i konserwacja pomieszczeń nr 8,9,10, budynku nr 3 w kompleksie wojskowym WWSM Piła.”
19.07.2018
Dostawę aktywnych ochronników słuchu
19.07.2018
Dostawę medycznych środków materiałowych do siedziby 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 34
19.07.2018
Serwis urządzeń klimatyzacji, agregatów chłodniczych oraz systemów osuszających w kompleksach wojskowych 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
12.07.2018
Zakup i dostawa kruszywa łamanego stosowanego jako podbudowa w nawierzchniach dróg na teren poligonu Biedrusko
11.07.2018
Remont budynku nr 49 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
10.07.2018
„Dostawa gablot i ramek do tablic informacyjnych do magazynu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu”.
10.07.2018
„Konserwacja i serwisowanie ślusarki aluminiowej w kompleksie wojskowym WWSM Piła przy Al. Powstańców Wielkopolskich 180, 64-920 Piła, (budynki nr 19- WWSM, nr 24 –PKTT, nr 12 wartowni).”
10.07.2018
Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 wg PN-C-96024:2001 do obiektu w Biedrusku przy ul. Poznańskiej 3 oraz do obiektu w Porażynie 63A w II półroczu 2018 roku
09.07.2018
Remont elewacji budynku nr 66 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu
06.07.2018
„Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych zlokalizowanych przy myjni pojazdów gąsiennicowych oraz kołowych w Biedrusku”
06.07.2018
„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.”
06.07.2018
DOSTAWA AKTYWNYCH OCHRONNIKÓW SŁUCHU
03.07.2018
„Dostawa garmażerki chłodzonej”
02.07.2018
„Naprawa i konserwacja torów w miejscowości Dolaszewo”
02.07.2018
„Konserwacja i serwisowanie systemów bramowych objętych gwarancją w rejonie działania 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w latach 2018-2020.”
02.07.2018
Remont budynku nr 1 przy ul. Dojazd 30 w Poznaniu
stat4u