45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn

09.11.2018
Zaproszenie do składania ofert- Usługa wywozu nieczystości płynnych
06.11.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup akumulatorów dla OSPWL Wędrzyn
05.11.2018
Zaproszenie do składania ofert- Legalizacja/kalibracja- przegląd techniczny sprzętu medycznego dla 45 WOG oraz jednostek będacych na jego zaopatrzeniu
30.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa podpór warsztatowych do pojazdów- 3 sztuki
24.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa namiotów szybkiego montażu do 45 WOG w Wędrzynie
24.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Garnizonu Wędrzyn
22.10.2018
PN- usługi w zakresaie napraw i konserwacji samochodów
22.10.2018
zapytanie ofertowe- mineralizacja pasów ppoż
19.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa radiotelefonów
17.10.2018
PN- Dostawa, montaż i rozruch sprzętu gastronomicznegow m. Skwierzyna, z podziałem na 3 zadania
17.10.2018
PN- usługa odbioru nieczystości stałych komunalnych z kompleksów administrowanych przez 45 WOG
16.10.2018
PN- Usługa utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach i kompleksach administrowanych przez 45 WOG
15.10.2018
PN- ponowny montaż oraz dostosowanie do osuszania wnętrz magazynów 7 kpl. systemów dynamicznego osuszania
09.10.2018
zapytanie ofertowe - Naprawa placu manewrowego przy bud. 56/k.2817 m.Wędrzyn
05.10.2018
PN- Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG z podziałem na 3 zadania
04.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup usługi szkoleniowej- nauka podstaw z języka serbsko- chorwackiego
04.10.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup specjalistycznej usługi szkoleniowej podstaw z języka rumuńskiego
01.10.2018
PN-Usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych
01.10.2018
zaproszenie do składania ofert- Dostawa wody gazowanej i niegazowanej
01.10.2018
PN- dostawy z podzałem na części: cz. 1- dostawy pieczywa w 2019 roku; cz.2 - dostawy wyrobów cukierniczych w 2019 roku
27.09.2018
zaproszenie do składania ofert- Dostawa figur bojowych oraz kontaktowych typu WFZ dla OSPWL Wędrzyn
27.09.2018
Zaproszenie do składania ofert- Wykonanie usługi przewozu żołnierzy i pracowników wojska autokarami w ramach usług realizowanych przez firmy poza resortem Obrony Narodowej
26.09.2018
zapytanie ofertowe - Malowanie elewacji budynków nr 20,49,50/ k.2816 m.Wędrzyn
24.09.2018
PN- dostawy z podziałem na części: cz 1- dostawa mięsa z drobiu; cz. 2- dostawa wędlin z mięsa drobiowego
21.09.2018
zaproszenie do składania ofert- Dostawa wody gazowanej i niegazowanej
21.09.2018
PN- Zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG
20.09.2018
Zaproszenie do składania ofert- Naprawa pomieszczeń budynek nr 1/k.5169 m. Gorzów Wlkp
20.09.2018
PN- Dostawa, montaż i rozruch sprzętu gastronomicznego z podziałem na: Cz.1- Dostawa samoobsługowego ciągu wydawczego; Cz.2-Dostawa sprzętu gastronomicznego kuchni; Cz.3- Dostawa urządzeń chłodniczych
20.09.2018
PN- Dostawa mleka i przetworów mleczarskich na rok 2019
20.09.2018
PN- Dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego na rok 2019 w podziale na dwa zadania
19.09.2018
PN - sukcesywne dostawy warzyw na 2019 rok
18.09.2018
zapytanie ofertowe- doraźny zakup tśm z podziałem na trzy zadania
13.09.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup świateł chemicznych
13.09.2018
PN- Remont budynku nr 6/k.2629 m. Skwierzyna
13.09.2018
PN -Cz.I - Remont budynku nr 37 m.Wędrzyn; Cz. II- Naprawa pomieszczeń sanitarnych i strychowych bud. nr 19 m. Międzyrzecz
12.09.2018
PN- Wykonanie okresowych pomiarów elektronarzędzi, instalacji elektrycznych i odgromowych, linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach admin. przez 45
11.09.2018
PN- Remont, wymiana bram garażowych budynek nr 61/k.4883 m. Międzyrzecz
10.09.2018
PN- Remont budynków koszarowych nr 206, 207, 209/k.2922 m. Wędrzyn
10.09.2018
zapytanie ofertowe- Remont drogi gruntowej /k.4883 m.Międzyrzecz
06.09.2018
PN- wykonanie robót budowlanych w podziele na 4 zadania
05.09.2018
PN- Dostawa ryb na rok 2019
05.09.2018
PN- Dostawa umundurowania typu wyjściowego oraz galowego dla żołnierzy kobiet
05.09.2018
PN- dostawa olejów i tłuszczy roślinnych na rok 2019
05.09.2018
PN- dostawa owoców na rok 2019
04.09.2018
Zaproszenie do składania ofert-Dostawa sprzętu elektroakustycznego do 45WOG w Wędrzynie
28.08.2018
zapytanie ofertowe- zakup świateł chemicznych dla 17 BZ
27.08.2018
zapytanie oferowe-dostawa oleju opałowego
27.08.2018
PN- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remobt bud. nr 19/k.2817 m.Wędrzyn oraz pełnienie nadzoru autorskiego
21.08.2018
PN- Remont budynków szkoleniowych nr 403-409, 432-433/k.2922 m. Wędrzyn.
21.08.2018
PN- Remont rzutni granatem bud. nr 57/k.2922 m. Wędrzyn
20.08.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup zatyczek wielorazowego użytku dla 17 BZ
20.08.2018
Zaproszenie do składania ofert- Nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych na terenie administrowanym przez 45 WOG (Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gorzów Wlkp.)
20.08.2018
Zaproszenie do składania ofert- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku nr 68/k.2629 m. Skwierzyna oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.
09.08.2018
PN- Remont Ośrodka Sprawnosci Fizycznej bud. 130/k.2817 m.Wędrzyn
08.08.2018
PN- Remont łaźni budynek nr 35,36 k/ 2816 m.Wędrzyn
02.08.2018
zapytanie ofertowe- dostawa sprzętu i akcesoriów fotograficznych do 45 WOG
02.08.2018
zapytanie ofertowe- dostawa akcesoriów i wyposażenia informatycznego, materiałów i środków konserwacyjnych
30.07.2018
zapytanie ofertowe- usługa szkoleniowa języka angielskiego dla 35 II semestr
27.07.2018
Dostawa sprzętu RTV do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie
27.07.2018
PN- Wykonanie okresowych pomiarów elektronarzędzi, instalacji elektrycznych i odgromowych, linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach admin. przez 45
26.07.2018
PN-Usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych
25.07.2018
Zapytanie ofertowe- Organizacja i przeprowadzenie zgrupowania kondycyjnego dla żołnierzy 3 BR OP
24.07.2018
PN- Zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG
20.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa sześciu regałów magazynowych, jednego regału na palety, jednego stojaka do pojemników warsztatowych oraz jednej drabiny magazynowej dla 45 WOG
17.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Zakup oraz dostawa odzieży dla ratownika medycznego
13.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Remont pomieszczeń budynek nr 17/k. 2629 m. Skwierzyna
10.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Remont ogrodzenia MPS budowla nr 136/k.2629 m. Skwierzyna
10.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Naprawa klap zwrotnych, hydrantów wewnętrznych w budynku nr 2, 3, 4, 5,6,10,11,12 k.2629 m. Skwierzyna
10.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- dostawy sprzętu i wyposażenia informatycznego powszechnego użytku, materiały eksploatacyjno techniczne i wyroby jednorazowego użytku, materiały i środki konserwacyjne
10.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa farb maskujących
10.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa 23 szt. Radiotelefonów
09.07.2018
zapytanie -Zakup usługi organizacji mistrzostw G. Skwierzyna w ramach "Mistrzostw mjr J. Suchorskiego"
06.07.2018
zapytanie ofertowe- Dostawa produktów lecznczych i biobójczych oraz materiałów medycznych dla 45 WOG
06.07.2018
Zaproszenie do składania ofert- Usługa serwisu systemów dynamicznego osuszania znajdujących się w garnizonach Wędrzyn, Międzyrzecz.
05.07.2018
PN- Konserwacja i naprawa Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemów Kontroli Dostępu oraz Telewizyjnych Systemów Nadzoru w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 45 WOG Wędrzyn
05.07.2018
PN- Remont pomieszczeń budynku nr 18/k.3030 m. Międzyrzecz
05.07.2018
PN- Remont budynku nr 1/k.2922 m. Wędrzyn
03.07.2018
PN -Remont, wymiana bram garażowych budynek nr 61/k.4883 m. Międzyrzecz
stat4u