43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów

07-11-2018
Zapytanie ofertowe 1056/ZP/2018 Przegląd okresowy, serwis bram garażowych - Żagań, Dobre n /Kwisą, Świętoszów, Świetoszów
07-11-2018
Zapytanie ofertowe 1057/ZP/2018 Dostawa urządzeń biurowych, urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych i informatycznych nośników danych oraz kart magnetycznych.
07-11-2018
152/PN/2018 Remont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 43, regulacja pionowa studni telekomunikacvyjnych, wymiana ogrodzenia przy budynku nr 93 w kompleksie 3008 w Bolesławcu oraz remont budynku koszarowego nr 6 - parter, I p., II p. w kompleksie 3008 w Bolesławcu.

06-11-2018
Zapytanie ofertowe 1052/ZP/2018 Wykonanie naprawy zgodnie z zaleceniami producenta ładowarki Ł 34 na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
02-11-2018
Zapytanie ofertowe 1048/ZP/2018 Dostawa i zakup sprzętu kulturalno-oświatowego oraz nagród rzeczowych – sprzęt elektroniczny
31-10-2018
Przetarg 150/PN/2018 Dostawa kruszywa mineralnego bazaltowego na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
29-10-2018
Rozeznanie cenowe Naprawa urządzeń grzewczych KL 15 oraz KL 35 na potrzeby 43 Wojskowego oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
29-10-2018
Zapytanie ofertowe 1010/ZP/2018 Usługa w zakresie gospodarki leśnej polegającej na realizacji Planów Urządzania Lasów, tj. lasów w m. Dobre n/Kwisą, m. Żagań, m. Olszyniec, m. Bolesławiec oraz usługa wycinki drzew oraz frezowania pni na terenie administrowanym przez 43 WOG Świętoszów, m. Żagań, m. Świętoszów
26-10-2018
Przetarg 149/PN/2018 Zakup sprzętu wyposażenia gastronomicznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
25-10-2018
145/PN/2018 Remont schodów zewnętrznych wraz z nawierzchnią asfaltowa przy budynku nr 7 w kompleksie 3015 w Bolesławcu.
24-10-2018
Zapytanie ofertowe 879/ZP/2018 Zakup sprzętu i tśm radiotelefonicznego oraz tśm do radiostacji
23-10-2018
Rozeznanie cenowe Dostawa ramp i przejazdów aluminiowych i stalowych na potrzeby 43 Wojskowego oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
23-10-2018
Zapytanie ofertowe 989/ZP/2018 Wykonanie usługi polegającej na rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie administrowanym przez Sekcje Obsługi Infrastruktury Żagań, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec – w tym Duninów
23-10-2018
Zapytanie ofertowe 990/ZP/2018 dostawa grzejników olejowych na potrzeby jednostek, instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
23-10-2018
147/PN/2018 Remont pomieszczeń w budynku nr 110 w kompleksie 0549 w Dobrej n/Kwisą.
22-10-2018
148/PN/2018 Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku nr 41 i 17 w kompleksie 2987 w Żaganiu.
22-10-2018
Zapytanie ofertowe 969/ZP/2018 Zakup materiałów papierniczych i biurowych
22-10-2018
146/PN/2018 Remont pomieszczeń w budynku warsztatowym nr 15 w kompleksie 3008 w Bolesławcu.
22-10-2018
Zapytanie ofertowe 973/ZP/2018 Zakup wraz z dostawą figur bojowych termalnych i kontaktowych
18-10-2018
144/PN/2018 Dostawa elektronarzędzi i pozostałego wyposażenia warsztatowego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
17-10-2018
Zapytanie ofertowe 974/ZP/2018 Przegląd techniczny i konserwacja sprzętu medycznego
15-10-2018
Zapytanie ofertowe 920/ZP/2018 Dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-63 mm na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
10-10-2018
Przetarg 143/PN/2018 Remont nawierzchni asfaltowej od budynku nr 5 do budynku nr 13 w kompleksie nr 0550 w Dobre n/Kwisą
04-10-2018
Przetarg 70/PN/2018 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne ( SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego prowadzonego zgodnie z art. 131a ust. 1 pkt 4 i art. 131h ust.1 w zw. Z art. 47 ustawy z dnia 29.01.2004 roku prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2017r. Poz. 1579 z późn. Zm.) Zwanej dalej ...
03-10-2018
Przetarg 142/PN/2018 Remont węzła wodnego w kotłowni olejowej w budynku dydaktycznym "Centrum Symulatorów" w Świętoszowie
01-10-2018
Przetarg 137/PN2018 Remont pomieszczeń socjalnych w budynku nr 43, regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, wymiana ogrodzenia przy budynku nr 93 w kompleksie 3008 w Bolesławcu
01-10-2018
Przetarg 136/PN/2018 Remont budynku koszarowego nr 6 w kompleksie 3008 w Bolesławcu
01-10-2018
Przetarg 138/PN/2018 Dostawa leków materiałów medycznych i sprzętu medycznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
26-09-2018
Przetarg 131/PN/2018 Odbiór i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Świętoszów
21-09-2018
Przetarg 139/PN/2018 Remont przejazdów czołgowych przez drogi pożarowe nr 5 i nr 7 w kompleksie Świętoszów.
20-09-2018
Zapytanie ofertowe 808/ZP/2018 Świadczenie usług medycznych na rzecz 43 WOG oraz jednostek wojskowych i instytucji z rejonu Świętoszów i Dobre n/Kwisą oraz z rejonu Żagań przez lekarza
20-09-2018
Przetarg 132/PN/2018 Remont budynków nr 99, 112, 136, 154 w kompleksie 3096 Skład Potok
20-09-2018
Przetarg 127/PN/2018 Odbiór i wywóz niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych transportem zleconym z terenu 43 WOG Świętoszów
20-09-2018
Przetarg 122/PN/2018 Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
19-09-2018
Przetarg 133/PN/2018 Remont ogólnobudowlany budynku nr 108 w kompleksie 2987 w Żaganiu
17-09-2018
Zapytanie ofertowe 825/ZP/2018 Zakup 60 szt. ławek skrzyni ładunkowej (NSN 2540-12-127-9896) w pojazdach Mercedes 1017
17-09-2018
Przetarg 124/PN/2018 Dostawa żywności dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
14-09-2018
Przetarg 134/PN/2018 Hala sportowa budynek nr 21 kompleks 7788 w Świętoszowie roboty budowlane etap II
14-09-2018
Przetarg 135/PN/2018 Remont odcinka drogi do budynku nr 23 i placu manewrowego przed budynkiem nr 12 w kompleksie Świętoszów
13-09-2018
Zapytanie ofertowe 798/ZP/2018 Legalizacja i napełnienie butli tlenem medycznym
12-09-2018
Przetarg 115/PN/2018 Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z akcesoriami dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
11-09-2018

Przetarg 108/PN/2018 Dostawy sprzętu kulturalno- oświatowego oraz sprzętu elektronicznego- nagród rzeczowych wraz z akcesoriami dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
11-09-2018
Przetarg 113/PN/2018 Dostawa części zamiennych dla Służby Wyszkolenia 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
11-09-2018
Przetarg 114/PN/2018 Zakup sprzętu wyposażenia gastronomicznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
10-09-2018
Przetarg 120/PN/2018 Dostawa węgla kamiennego (Orzech II) do kotłowni administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
10-09-2018
Przetarg 121/PN/2018 Zakup części zamiennych do pojazdów S-266 dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
07-09-2018
Zapytanie ofertowe 747/ZP/2018 Dostawa środków czystości dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (SOI Bolesławiec / Głogów / Świętoszów / Żagań)
07-09-2018

Przetarg 129/PN/2018 Remont dwóch dojazdów pożarowych w Świętoszowie
07-09-2018
Przetarg 123/PN/2018 Przygotowanie kotłowni i urządzeń do sezonu grzewczego 2018/2019 w Jednostce Wojskowej 2399 i 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Swiętoszowie.
06-09-2018
Przetarg 128/PN/2018 Remont pokrycia z papy i wymiana instalacji odgromowej w budynku nr 2 w kompleksie 7791 w Świętoszowie
06-09-2018
Przetarg 126/PN/2018 Remont strzelnicy 200 m i strzelnicy pistoletowej w kompleksie 3014 oraz urządzeń OSF w kompleksie 3015 w Bolesławcu
06-09-2018
Przetarg 130/PN/2018 Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 609 Pstrąże w kompleksie 0549
06-09-2018
Ogłoszenie 766/ZP/2018 Przegląd okresowy, serwis bram garażowych – Żagań, Dobre n/Kwisą, Świętoszów, Bolesławiec
05-09-2018
Przetarg 112/PN/2018 Naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 1 kompleks 7870 w Świętoszowie
04-09-2018
Przetarg nieograniczony 81/PN/2018 Dostawa urządzeń biurowych oraz urządzeń wspomagających ochronę informacji niejawnych i ochronę fizyczną obiektów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
04-09-2018
Ogłoszenie 785/ZP/2018 Wykonanie przeglądu okresowego i serwisowania oraz naprawy central wentylacyjnych usytuowanych w obiektach kuchni Świętoszów (bud. Nr 29), Karliki (bud. Nr 120) i Trzebień (bud. Nr 5)
31-08-2018
Przetarg 125/PN/2018 Remont budynku stanowiska dowodzenia nr 212 w kompleksie 0550 Karliki
30-08-2018
Przetarg 118/PN/2018 Remont ogrodzenia w kompleksie 2987 w Żaganiu
30-08-2018
Ogłoszenie 786/ZP/2018 wykonanie dostawy wyposażenia parkowego na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
29-08-2018
Przetarg 110/PN/2018 Remont budynku nr 4 w kompleksie 7790 Świetoszów
28-08-2018
Ogłoszenie 783/ZP/2018 ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT dostawa tablic z oznaczeniami oraz stelażami na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
28-08-2018
Przetarg 111/PN/2018 Usługa wykonania wycinki, usuwania wywrotów i złomów oraz usługa w zakresie gospodarki leśnej na terenie administrowanym przez 43 WOG Świętoszów
28-08-2018
Ogłoszenie 670/ZP/2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Konserwacja systemów osuszania dynamicznego w obiektach Sekcji Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań i Bolesławiec, w tym skład magazynowy Duninów
27-08-2018
Przetarg 119/PN/2018 Remont torów i rozjazdów wojskowej bocznicy kolejowej nr 713 Potok w kompleksie 3096
27-08-2018
Przetarg 109/PN/2018 Remont przesłon i kulochwytu na strzelnicy wałowej w kompleksie 4622 w Żaganiu
27-08-2018
Ogłoszenie 782/ZP/2018 Dostawa materiałów promocyjnych i pozostałych materiałów informacyjnych dla jednostek będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
24-08-2018
Przetarg ograniczony 82/PN/2018 Konserwacja i naprawa wyposażenia bazy szkoleniowej strzelnic PCT Świętoszów, TO i BWP Karliki, Strzelnica Czołgowa Świętoszów, Strzelnica Piechoty Karliki, Strzelnica Piechoty Świętoszów
23-08-2018
Ogłoszenie 744/ZP/2018 Dostawa materiałów służących ochronie środowiska
22-08-2018
Ogłoszenie 775/ZP/2018 Przygotowanie cystern paliwowych do badań pośrednich. Naprawa sprzętu i urządzeń oraz pozostałego SpW będącego na ewidencji służby mps w JW 3444
21-08-2018
Ogłoszenie 763/ZP/2018 Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Sekcji Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą na potrzeby JW. Nr 5430
21-08-2018
Ogłoszenie 743/ZP/2018 Przeprowadzenie kursu językowego w zakresie nauczania języka niemieckiego zgodnie z normą STANAG 6001
20-08-2018
Ogłoszenie 745/ZP/2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zakup nagród rzeczowych na IV Centralny Zlot Klas Mundurowych
16-08-2018
Przetarg 117/PN/2018 remont odcinka drogi do budynku nr 23 i placu manewrowego przed budynkiem nr 12 k. 7788 w Świętoszowie
16-08-2018
Przetarg 116/PN/2018 Roboty remontowe etap II- hala sportowa budynek nr 21 k. 7788 w Świętoszowie
08-08-2018
Zapytanie ofertowe 689/ZP/2018 Dostawa materiałów budowlanych do produkcji figur bojowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świetoszowie
08-08-2018
107/PN/2018 Przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego w budynku nr 45 kompleks 2987 w Żaganiu.
08-08-2018
103/PN/2018 Remont wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku nr 41 i 17 w kompleksie 2987 w Żaganiu.
08-08-2018
102/PN/2018 Remont ogrodzenia wraz z bramami w kompleksie 2245 Widziszów-Głogów.
06-08-2018
Zapytanie ofertowe 558/ZP/2018 Dostawa materiałów promicyjnych i pozostałych materiałów informacyjnych dla jednostek będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świetoszowie
02-08-2018
104/PN/2018
Wymiana okna podawczego w pomieszczeniach służby dyżurnej w kompleksie 2987 w Żaganiu.
0
2-08-2018
105/PN/2018 Naprawa hydrantów zewnetrznych przy budynku nr 2, 3, 4, 5 i 21 w kompleksie 2245 Głogów.
02-08-2018
106/PN/2018 Remont węzła wodnego w kotłowni olejowej w budynku dydaktycznym "Centrum Symulatorów" w Świętoszowie.
02-08-2018
Zapytanie ofertowe 688/ZP/2018 Dostawa kruszywa mineralnego łamanego- kliniec dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świetoszowie
02-08-2018
Przetarg 89/PN/2018 Dostawa opału do kotłowni administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
01-08-2018
Zapytanie ofertowe 611/ZP/2018 Dostawa nagród rzeczowych dla jednostek będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świetoszowie
26-07-2018
Ogłoszenie 658/ZP/2018 czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe z kompleksu koszarowego 2987 w Żaganiu
26-07-2018
Ogłoszenie 532/ZP/2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Przeglądy oraz serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic oraz urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Sekcji Obsługi Infrastruktury: Bolesławiec, Dobre n/Kwisą, Głogów, Świętoszów, Żagań. 2. Wykonanie przeglądu okresowego i serwisowania central wentylacyjnych usytuowanych w obiektach kuchni Świętoszów (bud nr 29), Karliki (bud nr 120) i Trzebień (bud nr 5). 3. Wykonanie naprawy central wentylacyjnych usytuowanych w obiektach kuchni Świętoszów (bud nr 29) oraz Karliki (bud nr 120)
26-07-2018
101/PN/2018 Remont przeciwpożarowej instalacji hydrantowej w budynku nr 101 i 102 w kompleksie 0550 Karliki.
26-07-2018
95/PN/2018 Remont budynku nr 3 w kompleksie 3015 - magazyn środków medycznych w Bolesławcu.
25-07-2018
92/PN/2018 Remont krat w pododddziałowych magazynach broni w Jednostce Wojskowej nr 1145 w Bolesławcu.
25-07-2018
96/PN/2018 Przygotowanie kotłowni i urządzeń do sezonu grzewczego 2018/2019 w Jednostce Wojskowej 2399 i 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowie.
25-07-2018
Ogłoszenie 659/ZP/2018 Zakup 60 szt. ławek skrzyni ładunkowej (NSN 2540-12-127-9896) w pojazdach Mercedes 1017
23-07-2018
87/PN/2018 Remont krat w oknach oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 2 kompleks 2254 Widziszów.
20-07-2018
Usługi społeczne 74/PN/2018 Przeprowadzenie kursu językowego w zakresie nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego zgodnie z normą STANAG 6001
19-07-2018
Przetarg 98/PN/2018 Remont odcinka drogi do bud. nr 23 i placu manewrowego przed bud. nr 12 k. 7788 w Świętoszowie
19-07-2018
Ogłoszenie 627/ZP/2018 Przegląd i serwis systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych będących na wyposażeniu obiektów w Sekcjach Obsługi Infrastruktury
19-07-2018
Przetarg 97/PN/2018 Hala sportowa bud nr 21 k. 7788 roboty remontowe etap II
18-07-2018
Ogłoszenie 654/ZP/2018 Wykonanie znaków i instrukcji bhp i ppoż. oraz tablic różnych na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
17-07-2018
Ogłoszenie 671/ZP/2018 Zakup farb maskujących
17-07-2018
Przetarg 88/PN/2018 Zakup części zamiennych do pojazdów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie
17-07-2018
99/PN/2018 Remont ogólnobudowlany stołówki nr 120 kompleks 0550 Karliki i stołówki nr 4 kompleks 0549 Obozowisko Trzebień.
17-07-2018
93/PN/2018 Przygotowanie kotłóowni do sezonu gezewczego w budynku 45 kompleks 2987 w Żaganiu.
17-07-2018
86/PN/2018 Naprawa schodów wejściowych w kompleksie 7788 w budynku nr 62 i 63 w Świętoszowie.
16-07-2018
Przetarg 94/PN/2018 Wymiana kotłów ECA IV w kompleksie 3096 Potok
16-07-2018
Ogłoszenie 666/ZP/2018 Zakup flag
12-07-2018
Przetag 91/PN/2018 Remont torów i rozjazdów wojskowej bocznicy kolejowej nr 713 Potok w kompleksie 3096
12-07-2018
Przetarg 90/PN/2018 Remont magazynów nr 58 i 59 wraz z ogrodzeniem w kompleksie 2987 w Żaganiu
11-07-2018
Ogłoszenie 619/ZP/2018 wykonanie naprawy urządzeń grzewczych na paliwo płynne KL 15 po weryfikacji na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
11-07-2018
85/PN/2018 Remont budynku nr 43 - hali remontowej w kompleksie 2987 w Żaganiu.
11-07-2018
84/PN/2018 Remont magazynów środków bojowych z dostosowaniem do normy obronnej w kompleksie 7795 w Duninowie.
11-07-2018
83/PN/2018 Remont zabezpieczeń magazynów broni oraz bram ogrodzeniowych do wymogów ochrony w Jednostce Wojskowej nr 2399 w Świętoszowie.
10-07-2018
Ogłoszenie 533/ZP/2018 Przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i zapasowego w obiektach w Sekcjach Obsługi Infrastruktury: Żagań, Dobre n/Kwisą, Bolesławiec, Głogów, Świętoszów
10-07-2018
Ogłoszenie 529/ZP/2018 Przegląd i serwisowanie agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu obiektów w Sekcjach Obsługi Infrastruktury: Dobre n/Kwisą, Żagań, Świętoszów, Bolesławiec
09-07-2018
79/PN/2018 Remont - wymiana bram, wykonanie wewnętrznych drzwi kratowych, zabezpieczenie otworów wentylacyjnych i wejścia na strych w magazynach oraz wykonanie kraty w oknie kancelarii tajnej w k.3096 Potok.
09-07-2018
Przetarg 73/PN/2018 Usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów prysznicowo-umywalkowych dla 43 WOG Świętoszów
06-07-2018
Przetarg 78/PN/2018 Zakup nagród rzeczowych – sprzęt elektroniczny dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
06-07-2018
71/PN/2018 Mechaniczne udrożnianie kominów wentylacyjnych w budynku nr 2/kompleks 2245 Głogów.
06-07-2018
72/PN/2018 Remont węzła wodnego  kotłowni olejowej w budynku dydaktycznym Centrum Symulatorów w Świętoszowie.
05-07-2018
Przetarg 77/PN/2018 Remont przesłon i kulochwytu na strzelnicy wałowej w kompleksie 4622 W Żaganiu
05-07-2018
Ogłoszenie 504/ZP/2018 Przegląd okresowy, serwis bram garażowych – Żagań, Dobre n/Kwisą, Świętoszów, Bolesławiec
05-07-2018
Ogłoszenie 503/ZP/2018 Przegląd okresowy, badanie ciśnienia i sprawności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprawdzenie stanu technicznego węży znajdujących się w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Głogów i Bolesławiec, w tym skład magazynowy Duninów
05-07-2018
Ogłoszenie 554/ZP/2018 Zakup odzieży dla ratowników medycznych oraz dostawa ubiorów motocyklisty dla żołnierzy zawodowych

stat4u