33 Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba

09-11-2018
„Świadczenie usług w zakresie gazowania, dezynsekcji, deratyzacji, prowadzenie monitoringu szkodników zgodnego z systemem HACCP oraz usuwanie gniazd os i szerszeni w kompleksach wojskowych w m. Sandomierz, znajdujących się w rejonie działania 33 WOG w Nowej Dębie”
09-11-2018
„Usługa odpłatnego usunięcia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z poszczególnych kompleksów wojskowych celem unieszkodliwienia”
09-11-2018
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

09-11-2018
Dostawa jaj, tłuszczy i soków

08-11-2018
„Konserwacja szlabanu wjazdowego do PKT JW 2090”

07-11-2018
„Dostawa warzyw i owoców”

07-11-2018
Dostawa ryb mrożonych i produktów garmażeryjnych chłodzonych

07-11-2018
Dostawa mleka i przetworów mleczarskich przeznaczonych na potrzeby bieżące żywienia żołnierzy

07-11-2018
„Dostawa technicznych środków materiałowych oraz sprzętu komputerowego do Służby Sprzętu Łączności i Informatyki”

07-11-2018
„Dostawa garaży blaszanych”
07-11-2018
Dostawa żywności do magazynów żywnosciowych 33 WOG wg asortymentu, ilości i miejsc dostaw zgodnych z załącznikami

07-11-2018
Dostawa kontaktowych figur bojowych

02-11-2018
Wykonanie oceny efektywności energetycznej dla urządzeń cieplnych i systemów grzewczych w kompleksach wojskowych w Sandomierzu i Kielcach

02-11-2018
Dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów - niszczarki w ilości 20 szt.

31-10-2018
Dostawa aktywnych ochronników słuchu i zatyczek do uszu

31-10-2018
Zasypanie gruntem – ziemią transzei liniowych i plantowanie gruntu rodzimego przy ul. Kusocińskiego w Kielcach

31-10-2018
Konserwacja szlabanu przy budynku WKU w Kielcach

31-10-2018
Utwardzenie placu kostką brukowa pod altankę-palarnię dla WSzW w Kielcach

29-10-2018
Naprawa barierek na terenie kompleksu wojskowego w m. Radoszki k/Sandomierza

29-10-2018
Remont instalacji kanalizacji sanitarnej podpionowej w budynku magazynowym nr 508 w kompleksie K-3187 w Nowej Dębie

29-10-2018
Konserwacja ogrodzenia przy budynku WKU w Sandomierzu

29-10-2018
Naprawa bram garażowych w bud nr 57 w kompleksie wojskowym przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu
25-10-2018
Usługa polegająca na wynajmie 4 szt. kontenerów sanitarnych wraz ze zbiornikiem na fekalia, zbiornikiem na wodę wraz z pompą (hydroforem) oraz czyszczeniu 4 szt. zbiorników na fekalia na terenie poligonu Nowa Dęba, będącego w rejonie działania 33 WOG w Nowej Dębie

23-10-2018
„Dostawa lamp do jazdy dziennej oraz reflektorów przednich URSUS”

23-10-2018
„Usługa polegająca na wycince drzew oraz krzewów wraz z frezowaniem pni na terenie kompleksu wojskowego w Kielcach”

19-10-2018
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

18-10-2018
„Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego, odzieży dla personelu żywnościowego, odzieży dla personelu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej”

18-10-2018
„Dostawa ubioru i sprzętu sportowego oraz materiałów konserwacyjnych i środków czystości”

18-10-2018
Dostawa materiałów do RWEM STAR 266 oraz SKN-6WM

17-10-2018
Kompl. 3345 Bud. 53 WSzW, Remont budynku WSzW.

17-10-2018
Kompleks 3345 budynek nr 82, remont podsadzki betonowej, montaż stolarki stalowej, malowanie konstrukcji dachu (dokończenie prac)

17-10-2018
„Usługi za zakresu medycyny pracy świadczone dla 33 WOG w Nowej Dębie ”
17-10-2018
„Teoretyczne i praktyczne szkolenia bhp w zakresie organizacji i wykonywania prac na wysokości dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 3533 w Sandomierzu”
17-10-2018
"Kontrola, pomiar ciśnienia i wydajności wody na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez SOI Sandomierz, SOI Kielce, SOI Nowa Dęba"
16-10-2018
Dostawa mięsa czerwonego , wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych, drobiu oraz wędlin drobiowych – zamówienie z podziałem na 5 części

15-10-2018
Remont chodnika przy budynku nr 469 w kompleksie wojskowym K-3187 Nowa Dęba

15-10-2018
Konserwacja szlabanu wjazdowego do PKT JW. 2090

15-10-2018
Remont wojskowej bocznicy kolejowej nr 270

12-10-2018
Konserwacja schodów zewnętrznych oraz ogrodzenia zewnętrznego w budynku nr 25, Kompleks 5922

12-10-2018
"Remont instalacji kanalizacji sanitarnej podpionowej w budynku magazynowym nr 508 w kompleksie K-3187 w Nowej Dębie”

12-10-2018
Dostawa odzieży sportowej

12-10-2018
Dostawa ogumienia, akumulatorów, filtrów oraz materiałów technicznych do obsług i napraw pojazdów

12-10-2018
Usługa polegająca na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni na kompleksie wojskowym w Nowej Dębie

12-10-2018
Usługa polegająca na wynajmie kontenera sanitarnego

12-10-2018
Kompl. 3187 Obozowisko, remont pokrycia dachowego na kontenerach mieszkalnych

12-10-2018
Dostawa miału węglowego II A w klasie 22-20-0,8

11-10-2018
Usługa polegająca na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni na kompleksie wojskowym w Nowej Dębie

11-10-2018
Szycie umundurowania wyjściowego i galowego oraz ubioru mundurowego

11-10-2018
Teoretyczne i praktyczne szkolenia bhp w zakresie organizacji i wykonywania prac na wysokości dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 3533 w Sandomierzu

11-10-2018
Zakup i dostawa produktów służących ochronie środowiska, celem doposażenia warsztatów, magazynów i stacji paliw

11-10-2018
Dostawa aktywnych ochronników słuchu i zatyczek do uszu

stat4u