31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz

08.11.2018
6/PU/19 - USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH - CATERING
07.11.2018
763/PU/18 Usługa wykonania przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego
06.11.2018
760 PU 18 Usługa pięcioletniej i jednorocznej kontroli stanu technicznego budynków zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Kutnie
02.11.2018

758 PU 18 Dostawa , rozładunek , zamontowanie i rozruch ciągu wydawczego w stołówce wojskowej w Kutnie
31.10.2018
769/PU/18 Dostawa wizjerów wymiennych do Gogli Bolle X800
30.10.2018
740/PU/18 - Usługa wycinki drzew, samosiewów, karczowania, pielęgnacji drzew, frezowania pni, usuwania wiatrołomów, zrąbkowania gałęzi oraz nasadzenia drzew na terenie kompleksów wojskowych
26.10.2018
2/PU/19 Usługa wywozu i utylizacji nieczystości płynnych z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez 31 WOG w 2019 r.
26.10.2018
68/ZP/18 Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych
24.10.2018
736/PU/18 Dostawa materiałów promocyjnych
19.10.2018
69/ZP/18 Dostawa sprzętu laboratoryjnego
19.10.2018
3/PU/19 Usługa świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, orzecznictwa oraz badań profilaktycznych oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych i pracowników w 2019 r.
19.10.2018
695 PU18 Roboty budowlane : Remont budynku nr 35 w Kutnie
17.10.2018
700 PU 18 Dostawa materiałów elektrycznych, źródeł światła oraz elementów i podzespołów lotniczych instalacji elektrycznych i łączności
16.10.2018
724/PU/18 Dostawa wzoróu PUiW do produkcji seryjnej oraz materiałów zasadniczych zastosowanych do ich wykonania
12.10.2018
704/PU/18 Usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego
12.10.2018
67/ZP/18 Dostawa oleju opałowego lekkiego napędowego (grzewczego) do kotłowni własnej w Leźnicy Wielkiej
12.10.2018
707/PU/18 Dostawa sprzętu stołowo - kuchennego dla 31. WOG w Zgierzu
11.10.2018
711/PU/18 Dostawa prototypów beretów oraz próbek materiałów zastosowanych do ich wykonania
11.10.2018
66/ZP/18 - DOSTAWA URZĄDZEŃ, PRZYRZĄDÓW I NARZĘDZI OBSŁUGOWYCH I REMONTOWYCH SPECJALNYCH TECHNIKI LOTNICZEJ
09.10.2018
686/PU/18 Zakup wizjerów wymiennych do Goglie taktycznych Bolle X800
02.10.2018
64/ZP/18 Dostawa gablot prezentacyjno - ekspozycyjnych stojących podświetlanych, gablot wiszących oraz tablic szkoleniowych poglądowych
03.10.2018
675/PU/18 - Przeglądy serwisowe i konserwacja sprzętu pożarniczego i specjalistycznego Wojskowych Straży Pożarnych
01.10.2018
671/PU/18 Usługa polegająca na naprawie oraz konserwacji serwisowej systemów dynamicznego osuszania, znajdujących się w kompleksach wojskowych podległych 31 WOG w Zgierzu
01.10.2018
1/PU/19 - USŁUGĘ DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH - CATERING
26.09.2018
662/PU/18 Dostawa wyposażenia siłowni dla 31 WOG Zgierz i oddziałów podległych
26.09.2018
3/ZP/19 Dostawa ryb i produktów rybnych , produktów garmażeryjnych chłodzonych oraz olejów i tłuszczy roślinnych dla 31 WOG Zgierz w 2019r..
26.09.2018
5/ZP/19 DOSTAWA MLEKA, PRZETWORÓW MLECZARSKICH I JAJ DLA 31. WOG ZGIERZ
26.09.2018
6/ZP/19 Dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II, owoców gr. I i II oraz soków owocowych i warzywnych 100% naturalnych dla 31. WOG Zgierz.
26.09.2018
4/ZP/19 Dostawa pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz artykułów ogólnospożywczych dla 31 WOG w Zgierzu
26.09.2018
2/ZP/19 - DOSTAWA ŻYWNOŚCI – DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH I WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO
26.09.2018
1/ZP/19 - DOSTAWA ŻYWNOŚCI – DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO I WĘDLIN DROBIOWYCH
26.09.2018
65/ZP/18 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach specjalistycznych
18.09.2018
638/PU/18 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego
11.09.2018
63/ZP/18 Dostawa sprzętu survivalowego SERE
10.09.2018
625/PU/18 Usługa polegająca na naprawie oraz konserwacji serwisowej systemów dynamicznego osuszania, znajdujących się w kompleksach wojskowych podległych 31 WOG w Zgierzu
06.09.2018
606 PU 18 Dostawa części zamiennych, wyposażenia sprzętu transportowo - dystrybucyjnego oraz sprzętu pomocniczego służby MPS
30.08.2018
585/PU/18 Dostawa wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) dla Oddziałów Wart Cywilnych (OWC) do produkcji seryjnej
28.08.2018
584/PU/18 Dostawa wzorów przedmiotów umundurowania i wekwipowania (PUiW) do produkcji seryjnej wraz z materiałami zasadniczymi - pokrowiec na umundurowanie KRWP, pokrowiec na buty oficerskie
28.08.2018
62/ZP/18 Dostawa betonu towarowego C35/45 zgodnego z NO-17-A-204:2015
24.08.2018
545/PU/18 Dostawa partii prototypowej kurtki pilota i kurtki pilota tropikalnej
21.08.2018
555/PU/18 DOSTAWA AKCESORIÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO OBSŁUGI SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO
20.08.2018
575/PU/18 DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA AKTA KLASY A ORAZ POJEMNIKÓW NA KLUCZE
14.08.2018
53/ZP/18 Dostawa tśm do sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościowo-ratowniczego, wyposażenia skoczka oraz drobnego sprzętu spadochronowo-desantowego i wyposażenia wysokościowo-ratowniczego
20.08.2018
575/PU/18 DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA AKTA KLASY A ORAZ POJEMNIKÓW NA KLUCZE
09.08.2018
58/ZP/18 Dostawa materiałów i sprzętu służących ochronie środowiska oraz zbiorników na przepracowany olej i płyny eksploatacyjne
06.08.2018
56/ZP/18 Roboty budowlane : Konserwacje i remonty budynków , ogrodzen i nawierzchni utwardzonyych w Łodzi i Zgierzu
03.08.2018
57/ZP/18 - WYNAJEM CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TRENINGU DRUŻYNY OSAS PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO ZAWODÓW CHALLENGE 2018
01.08.2018
531/PU/18 - USŁUGA WYKONANIA PROJEKTU ROBÓT BUDOWLANO- KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWYM BUDYNKU NR 1- KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SKIERNIEWICACH
31.07.2018
50/ZP/18 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
31.07.2018
51/ZP/18 Dostawa sprzętu medycznego wielokrotnego i jednokrotnego użytku oraz artykułów i wyrobów medycznych
31.07.2018
54 /ZP/18 Roboty budowlane ; Remonty budynków , wojskowych bocznic kolejowych oraz ogrodzeń w Jeżewie , Regnach , Kutnie , Nowym Glinniku i Gałkówku
30.07.2018
52/ZP/18 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA NAMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONTENEROWYCH BAZ NOCLEGOWYCH TYPU BN – T 44/60

27.07.2018
523/PU/18 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników 31 WOG, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących
25.07.2018
537/PU/18 Usługa wynajmu i serwisowania urządzeń sanitarnych
25.07.2018
55/ZP/18 Roboty budowlane : Rozbiórka budynku nr 8 w Łodzi ul. 1-go Maja 90
20.07.2018
47/ZP/18 Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych
19.07.2018
48/ZP/18 - Remont budynku nr 78 w Leźnicy Wielkiej oraz remont budynku nr 5 w Łodzi
19.07.2018
49/ZP/18 Roboty budowlane : Konserwacja budynków w Nowym Glinniku , Zgierzu , Kutnie , Regnach , Gałkówku i Łodzi
20.08.2018
575/PU/18 DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA AKTA KLASY A ORAZ POJEMNIKÓW NA KLUCZE
19.07.2018
516/PU/18 Dostawa towarów sanitarno-hydraulicznych
19.07.2018
489/PU/18 Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych

09.07.2018
Dialog techniczny - dostawa Videoendoskopów
03.07.2018
488/PU/18 Dostawa części do noktowizji lotniczej

stat4u