26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze

13-11-2018
ZAKUP I DOSTAWA OBUWIA, ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO.

09-11-2018
PU/705/2018 Wykonanie konserwacji, utrzymanie w ciągłym ruchu i usuwanie awarii przepompowni ścieków znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych Białobrzegi i Zegrze

08-11-2018
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW ELEKTRYCZNYCH, AKCESORIÓW DO OKABLOWANIA, MATERIAŁÓW BHP, BATERII I AKUMULATORÓW DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.
08-11-2018
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO MONITORINGU WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW OPARTEGO NA ZAŁOŻENIACH SYSTEMU HACCP ORAZ USŁUG DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOG W ZEGRZU
08-11-2018
PU/643/2018 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AGD ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AGD ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO CZESC I - ZAKUP I DOSTAWA SPRZETU AGD CZESC II - ZAKUP I DOSTAWA DROBNEGO SPRZETU GASTRONOMICZNEGO

06-11-2018
ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH AKUMULATORÓW DLA26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU  

02-11-2018
Zakup i dostawa urządzeń warsztatowych i diagnostycznych.
31-10-2018
PU/657/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie elementów samoobsługowego ciągu wydawczego.
31-10-2018
ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

31-10-2018
ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH AKUMULATORÓW DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
30-10-2018
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU HYDRAULICZNEGODLA CELÓW OBSŁUGOWYCH PODWOZIA CZOŁGU LEOPARD 2 DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 1230BĘDĄCEJ NA ZAOPATRZENIU 26 WOG ZEGRZE

26-10-2018
WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.

26-10-2018
ROBOTY BUDOWLANE - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ W BUDYNKU NR 2 (II PIĘTRO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM OSTRÓW MAZOWIECKA

25-10-2018
Zakup i dostawa obuwia, odzieży, artykułów i sprzętu sportowego.

24-10-2018
„NAPRAWA URZĄDZEŃ STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W BUDYNKU NR 11 W REJONIE GZ OSTRÓW MAZOWIECKA”

23-10-2018
WYKONANIE I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO – RUCHOWEJ I POMIAROWEJ WRAZ Z KONSERWACJĄ UKŁADU POMIAROWO – ROZLICZENIOWEGO I UKŁADU TRANSMISJI DANYCH POMIAROWYCH STACJI TRANSFORMATOROWEJ W ZEGRZU I PUSZCZY MARIAŃSKIEJ DO ZDALNEGO ODCZYTU [DOSTOSOWANIE DO ZASAD TPA (THIRD PARTY ACCESS)]
17-10-2018
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na rzecz 5 MBOT w Ciechanowie.

16-10-2018
PU/607-2018 Zakup i dostawa koksu przemysłowo-opałowego.
16-10-2018
Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz ryb świeżych i mrożonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

15-10-2018
PU/602/2018 Montaz i uruchomienie zestawów klimatyzatorów w 26 WOG Zegrze.
11-10-2018
ZAKUP I DOSTAWA SZAF STALOWYCH, KOMPLETÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ SKRZYŃ ALUMINIOWYCH.

11-10-2018
ZAKUP I DOSTAWA OBUWIA, ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO

05-10-2018
Usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 26 Wojskowego Oddziału

02-10-2018
Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

02-10-2018
PU/502/566/2018 Zakup i dostawa niszczarek i urządzeń biurowych.
02-10-2018
PU/508/2018 Zakup i dostawa sprzętu i materiałów medycznych
01-10-2018
Zakup i dostawa sprzętu RTV oraz aparatury nagrywającej dźwięk i obraz, aparatury powielającej, sprzętu fotograficznego i akcesoriów, ekranów projekcyjnych oraz drukarek fotograficznych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

27-09-2018
Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, pasów ochronnych i pasów ppoż na terenie kompleksów wojskowych: Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Zegrze, Warszawa-Wesoła, Zegrze Płd.
26-09-2018
Zakup i dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

26-09-2018
PU/550/2018 Zakup i dostawa ochronników słuchu
25-09-2018
ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAWY POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH – TERENOWYCH MERCEDES – BENZ 1017A 4x4.

25-09-2018
ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO I WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ MIĘSA DROBIOWEGO I WĘDLIN Z MIĘSA DROBIOWEGO DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.

14-09-2018
ZAKUP I DOSTAWA FARB MALARSKICH, KAMUFLAŻOWYCH I AKCESORIÓW MALARSKICH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JOGO ZAOPATRZENIU CZĘŚĆ 1 – ZAKUP I DOSTAWA FARB I AKCESORIÓW MALARSKICH CZĘŚĆ 2 – ZAKUP I DOSTAWA FARB KAMUFLAŻOWYCH. CZĘŚĆ 3 – ZAKUP I DOSTAWA FARB OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I AKCESORIÓW MALARSKICH.

11-09-2018
Świadczenie usług w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu
07-09-2018
PU-521-2018 Wynajem, montaż i demontaż hali namiotowej i 2 namiotów.

07-09-2018
WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH W BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WARSZAWA - WESOŁA WRAZ Z DOPASOWANIEM PROCESU OCZYSZCZANIA DO BIEŻĄCYCH POTRZEB.
06-09-2018
PU/467/2018 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni, wpustów, osadników i pompowni ścieków wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją powstałych odpadów.

05-09-2018
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY BASENU WRAZ Z JACUZZI W KOMPLEKSIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU

04-09-2018
PU/509/2018 Zakup i dostawa ogumienia do pojazdów służbowych.

04-09-2018
WYKONANIE KONSERWACJI, UTRZYMANIE W CIĄGŁYM RUCHU I USUWANIE AWARII PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJACYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH BIAŁOBRZEGII ZEGRZE.

30-08-2018
Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymanie pasów ppoż na terenie kompleksów wojskowych w Ciechanowie, Kazuniu, Płocku, Dębinie i Soczewce.

29-08-2018
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową remontu budynków znajdujących się w administracji 26 WOG w Zegrzu.

28-08-2018
zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz części, baterii, akcesoriów i środków konserwacyjnych informatyki i łączności
24-08-2018
Konserwacja, serwis bieżący i usuwanie awarii urządzeń w kotłowni w obiektach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu
17-08-2018
SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH UTWARDZONYCH I NIEUTWARDZONYCH, UTRZYMANIE PASÓW OCHRONNYCH I PPOŻ NA TERENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH W BIAŁOBRZEGACH, POMIECHÓWKU I GOŁAWICACH, LEGIONOWIE ORAZ OLSZEWNICY ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU

13-08-2018
PU/462/2018 Zakup i dostawa leków oraz materiałów do analiz medycznych. 
10-08-2018
ŚWIADCZENIE USŁUG NIEREGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
10-08-2018
PU/458/2018 Zakup i dostawa podestów scenicznych i schodów modułowych

10-08-2018
PU/457/2018 Zakup i dostawa mównicy z nagłośnieniem, zestawu mikrofonów oraz ekranów ramowych

30-07-2018
ROBOTY BUDOWLANE: REMONT BUDYNKU NR 34 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W BIAŁOBRZEGACH

19-07-2018
PU/433/2018 Zakup i dostawa ochronników słuchu

19-07-2018
PU/423/2018 Wykonanie przeglądu technicznego agregatów prądotwórczych

04-07-2018
USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU KONSERWACJI, SERWISU BIEŻĄCEGO I USUWANIU AWARII INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ SYSTEMÓW ODDYMIANIA W OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY.
04-07-2018
KONSERWACJA, SERWIS BIEŻĄCY I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W OBIEKTACH ZNAJDUJACYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWEY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU.


stat4u