25 Wojskowy Oddział Gospodarczy Białystok

09.11.2018
43/ZO/2018 Usługa zaprojektowania, produkcji i dostarczenia materiałów promocyjnych
07.11.2018
55/PN/2018 Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady komunalne.
07.11.2018
56/US/2018 "Wykonanie i świadczenie usług z zakresu medycyny pracy........."
31.10.2018

42/ZO/2018 Usługa naprawy wentylacji w pomieszczeniach akumulatorowni budynku nr 13 na terenie JW w Białymstoku.
31.10.2018
41/ZO/2018 Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
29.10.2018
40/ZO/2018 Konserwacja chodnika przy budynku nr 126 na terenie JW w Białymstoku.
29.10.2018
38/ZO/2018 Usługa montażu parapetów okiennych w pomieszczeniach wewnętrznych w budynku nr 3 na terenie JW w Białymstoku.
25.10.2018
39/ZO/2018 Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego.
25.10.2018
53/PN/2018 Dostawa z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1- Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia; Zadanie nr 2- dostawa akcesoriów ochronnych
24.10.2018
54/PN/2018 Dosatwa sprzętu i odzieży sportowej
23.10.2018
37/ZO/2018 Zakup ziemniaków i warzyw gr. I i II, owoców grupa I oraz jaj z podziałem na dwa zadania.
23.10.2018
52/PN/2018 Dostawa sprzętu służby żywnościowej na wyposażenie obiektów stołówkowo - kuchennych
23.10.2018
49/PN/2018 Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania
22.10.2018
50/PN/2018 Zakup mleka, przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania
18.10.2018
36/ZO/2018 Usługa wycinki drzew, krzewów i samosiej, frezowania pni, podcinki drzew w kompleksach wojskowych administrowanych przez 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.
17.10.2018
48/PN/2018 Remont odcinka ścieku zewnętrznego wód opadowych i stanowisk ogniowych na terenie WT Łomża
15.10.2018
47/PN/2018 Dostawa sprzętu i odzieży sportowej
12.10.2018
35/ZO/2018 Naprawa bram garażowych w budynku nr 23 na terenie JW w Osowcu.
03.10.2018
34/ZO/2018 Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i urządzeń warsztatowych z podziałem na 3 części.
02.10.2018
33/ZO/2018 Dostawa przenośnych kabin higieniczno - sanitarnych.
28.09.2018
32/ZO/2018 Usługa zaprojektowania, produkcji i dostarczenia materiałów promocyjnych.
27.09.2018
45/PN/2018 Remont części budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec

27.09.2018
46/PN/2018 Dostawa sprzętu służby żywnościowej na wyposażenie obiektów stołówkowo - kuchennych
13.09.2018
44/PN/2018 Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych (Torba – zasobnik do IPMed oraz zestawów komponentów do IPMed)
13.09.2018
31/ZO/2018 Szkolenie teoretyczno-praktyczne z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla 46 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
13.09.2018
43/PN/2018 Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec
11.09.2018
42/PN/2018 Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu nr 8080 bez części przy ul. Kawaleryjskiej od parkingu.
6.09.2018
30/ZO/2018 Dostawa zbrojonych i wzmocnionych szaf. Zadanie 1- szafy metalowe na akta. Zadanie 2 - szafy metalowe na akta z drzwiami żaluzjowymi.
03.09.2018
38/PO/131a/2018 Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
30.08.2018
41/PN/2018 Dostawa z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia; Zadanie nr 2 – dostawa środków ochrony indywidualnej
28.08.2018
29/ZO/2018 Dostawa artykułów do zabezpieczenia procesu szkolenia.
24.08.2018
39/PN/2018 Dostawa sprzętu służby żywnościowej na wyposażenie obiektów stołówkowo – kuchennych
23.08.2018
37/PN/2018 Remont części pomieszczeń budynku nr 10 na terenie JW w Hajnówce na potrzeby WOT.
23.08.2018
40/PN/2018 Remont elewacji i opaski wokół bud. nr 7 na terenie JW. w Białymstoku
21.08.2018
36/PN2018 Robota budowlana z podziałem na trzy części: Część 1 – Remont budynku nr 32 na terenie JW w Osowcu, Część 2 – Remont budynku nr 34 Osowiec Twierdza Część 3 – Remont części budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec
14.08.2018
34/PN/2018 Usługa szycia na miarę umundurowania wyjściowego i galowego oraz płaszczy żołnierzom zawodowym.
14.08.2018
35/PN2018 Remont budynku nr 87 na terenie JW. w Białymstoku
09.08.2018
33/PN/2018 Usługa zagospodarowania i pielęgnacji terenów zielonych rejon Białystok, Łomża, Hajnówka
06.08.2018
31/PN/2018 Rozbiórka obwałowania po byłej strzelnicy na terenie WT Łomża
06.08.2018
32/PN/2018 Konserwacja części pomieszczeń wewnętrznych budynku nr 2 na terenie WKU Bielsk Podlaski
26.07.2018
27/ZO/2018 Szkolenie specjalistyczne dla 18. pułku rozpoznawczego z podziałem na 3 zadania:
25.07.2018
28/ZO/2018 Zakup i dostawa sprzętu RTV, nagłośnieniowego i fotograficznego
25.07.2018
30/PN/2018 Remont pokrycia dachowego bud. nr 10 na terenie JW w Osowcu
10.07.2018
26/ZO/2018 Dostawa części zamiennych do pojazdów z podziałem na 4 części
10.07.2018
25/ZO/2018/OBR Dostawa części zamiennych do pojazdów BRDM
09.07.2018
24/ZO/2018 Dostawa opatrunków hemostatycznych, opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej oraz sprzętu medycznego
09.07.2018
29/PN/2018 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony osobistej, ubrań kucharskich z podziałem na dwa zadania
06.07.2018
22/ZO/2018 Farby, lakiery i mastyksy, pędzle malarskie, taśma przylepna z gumowych materiałów włókienniczych oraz farby, lakiery i mastyksy – farby specjalne/kamuflażowe, zgodnie z załącznikiem nr 1
02.07.2018
23/ZO/2018 Dostawa - Akcesoria do broni strzeleckiej.


stat4u