18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo

13.11.2018
18WOG-SZP.2712.42.2018 DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

24.10.2018
18WOG-SZP.2712.39.2018 - DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH I KOMÓR CHŁODNICZYCH
08.10.2018
18WOG-SZP.2712.36.2018 - USŁUGI ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO FUNKCJONOWANIA CZYNNEGO LOTNISKA W JW4651 GDYNIA BABIE DOŁY W LATACH 2018-2020
08.10.2018
18WOG-SZP.2712.38.2018 - EKSPLOATACJA ZLECONA SYSTEMU CIEPLNEGO KOTŁOWNI W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 18 WOG, SOI GDYNIA GRABÓWEK, OD ŹRÓDŁA CIEPŁA DO GRZEJNIKÓW ORAZ DOSTAWA OPAŁU NA TEN CEL
05.10.2018
18WOG-SZP.2712.37.2018 - WYKONANIE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
03.10.2018
18WOG-SZP.2712.35.2018 - REMONT BUDYNKÓW NR 1 i 2 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 4635 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI
01.10.2018
18WOG-SZP.2712.31.2018 - KONSERWACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI PPOŻ. I SYSTYEMU ODDYMIANIA
26.09.2018
18WOG-SZP.2712.34.2018 - ROBOTY KONSERWACYJNE INSTALACJI CO W BUD. NR 30/4033 GDYNIA GRABÓWEK
25.09.2018
18WOG-SZP.2712.32.2018 - REMONT BUDYNKU NR 57/6068
25.09.2018
18WOG-SZP.2712.33.2018 - KONSERWACJA ZEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z KONSERWACJĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUD. NR 3/4033 GDYNIA GRABÓWEK
17.09.2018
18WOG-SZP.2712.26.2018 - EKSPLOATACJA ZLECONA SYSTEMU CIEPLNEGO KOTŁOWNI W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 18 WOG, SOI GDYNIA GRABÓWEK, OD ŹRÓDŁA CIEPŁA DO GRZEJNIKÓW ORAZ DOSTAWA OPAŁU NA TEN CEL
13.09.2018
18WOG-SZP.2712.29.2018 - REMONT BUDYNKÓW NR 25/4133 i 9/4130
13.09.2018
18WOG-SZP.2712.28.2018 - REMONT BUDYNKU NR 11 i 15 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 6068 SIEMIROWICE
11.09.2018
18WOG-SZP.2712.25.2018 - WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I OBSŁUGA OKRESOWA SPRZĘTU LOTNISKOWEGO
06.09.2018
18WOG-SZP.2712.27.2018 - REMONT BUDYNKU NR 177/6033
22.08.2018
18WOG-SZP.2712.19.2018 - OKRESOWA 5-LETNIA ORAZ 1-ROCZNA KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH INFRASTRUKTUTY LOTNISKOWEJ
14.08.2018
18WOG-SZP.2712.23.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych
07.08.2018
18WOG-SZP.2712.22.2018 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH
06.08.2018
18WOG-SZP.2712.24.2018 - DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO
02.08.2018
18WOG-SZP.2712.21.2018 - NAPRAWA KONSERWACYJNA BLOKÓW PONTONOWYCH I WYPOSAŻENIA PARKU PONTONOWEGO MORSKIEGO PPM-71
31.07.2018
18WOG-SZP.2712.18.2018 - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
20.07.2018
18WOG-SZP.2712.17.2018 - DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO
10.07.2018
18WOG-SZP.2712.16.2018 - ŚWIADCZENIE USŁUGO MEDYCYNY PRACY
03.07.2018
18WOG-SZP.2712.15.2018 - WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

stat4u