41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin

04.12.2018
Protokół z wyboru oferty na wykonanie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, aktualizacji rocznej Zbioru Informacji Lotniczych AIP POLSKA, planów map IFR, VFR
04.12.2018
Protokół z wyboru oferty na usługę odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z terenów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 4929 w Dęblin
03.12.2018
Wykonywanie usług naprawy i konserwacji elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych w kompl. na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie w 2019
30.11.2018
Wykonywanie usług naprawy i konserwacji elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych w kompl. na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie w 2019
29.11.2018
Wykonywanie usług naprawy i konserwacji elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych w kompl. na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie w 2019
29.11.2018
Dostawa produktów mps do techniki naziemnej.
28.11.2018
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
28.11.2018
Sukcesywne dostawy ryb na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
27.11.2018
Wykonanie usługi serwisu aktualizacyjnego produktów nawigacyjnych JEPPSEN, planów map IFR, VFR.

23.11.2018
Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów ulegających biodegradacji, o kodzie 20 01 08.
21.11.2018
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
21.11.2018
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych i segregowanych na rok 2019, z podziałem na dwa niezależne zadania.
21.11.2018
Dostawy mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
20.11.2018
Sukcesywne dostawy warzywa gr. I, warzyw gr. II, owoców gr. I, owoców gr. II oraz owoców gr. III na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
19.11.2018
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
19.11.2018
Sukcesywne dostawy ryb na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
19.11.2018
Sukcesywne dostawy ryb na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
16.11.2018
Dostawa zmywarki tunelowej do mycia naczyń, kotłów warzelnych gazowych, profesjonalnych szatkownic do warzyw, patelni gazowej przechylnej, zamrażarko – schładzarki szokowej, profesjonalnych ekspresów
16.11.2018
Dostawa mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
13.11.2018

Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
09.11.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
09.11.2018
Sukcesywne dostawy warzywa gr. I, warzyw gr. II, owoców gr. I, owoców gr. II oraz owoców gr. III na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
08.11.2018
Dostawa zmywarki tunelowej do mycia naczyń, kotłów warzelnych gazowych, profesjonalnych szatkownic do warzyw, patelni gazowej przechylnej, zamrażarko – schładzarki szokowej, profesjonalnych ekspresów
06.11.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
30.10.2018
Wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 BLSz w Dęblinie.
30.10.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
30.10.2018
Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
30.10.2018
Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich na rzecz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
26.10.2018
Dostawa materiałów elektrycznych - latarek będących wyposażeniem indywidualnym żołnierza - Nr 39/18/N
24.10.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
23.10.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
23.10.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
22.10.2018
Sukcesywne dostawy drobiu.
20.10.2018
Dostawa mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
19.10.2018
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych i segregowanych na rok 2019, z podziałem na dwa niezależne zadania
18.10.2018
Dostawa materiałów elektrycznych - latarek będących wyposażeniem indywidualnym żołnierza
17.10.2018
Dostawa sześciu sztuk depozytorów na klucze na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
15.10.2018
Dostawa olei i tłuszczów roślinnych.
12.10.2018
Zakup odzieży oraz sprzętu sportowego.
11.10.2018
Wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 BLSz w Dęblinie.
08.10.2018
Naprawa i konserwacja zaworów w zbiornikach V-700 na paliwo lotnicze.
03.10.2018
Dostawy technicznych środków materiałowych do śmigłowców SW-4 i Mi-2 dla potrzeb 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego
03.10.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
01.10.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu schodów zewnętrznych, dojść do budynku oraz pomieszczeń w budynku nr 19 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza.
01.10.2018
Wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 BLSz w Dęblinie.
01.10.2018
Wykonywanie usług napraw awaryjnych elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, w kompleksach będących na zaopatrzeniu 41 BLSz w Dęblinie.
28.09.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
24.09.2018
Naprawa zaworów w zbiornikach V-700 na paliwo lotnicze.
24.09.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
19.09.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
14.09.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
14.09.2018
wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku nr 18 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w komple
14.09.2018
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku nr 18 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w kom
13.09.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu schodów zewnętrznych, dojść do budynku oraz pomieszczeń w budynku nr 19 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza
12.09.2018
Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
11.09.2018
Dostawa technicznych środków materiałowych do śmigłowców SW-4 i Mi-2.
11.09.2018
Dostawa materiałów elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarczego.
08.09.2018

Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia - świadczonej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
07.09.2018
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku nr 18 (obiekt zabytkowy), koszarowy, w komple
07.09.2018
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku nr 18 (obiekt zabytkowy).
03.09.2018
Dostawa materiałów elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarczego.
31.08.2018
Usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin.

30.08.2018
Dostawa materiałów elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarczego.
28.08.2018
Dostawa materiałów elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarczego.
27.08.2018
Roboty budowlane w zakresie wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku nr 18 (obiekt zab
27.08.2018
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
24.08.2018
Robota budowlana polegająca na naprawie obiektu – wiaty nr 5 w kompleksie wojskowym Klikawa, administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie.
24.08.2018
Dostawa materiałów elektrycznych i elektrycznego sprzętu gospodarczego.
23.08.2018
„Dostawa technicznych środków materiałowych do śmigłowców SW-4 i Mi-2”
22.08.2018
Usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin.
21.08.2018
Dostawa elektronarzędzi.
17.08.2018
Zakup i dostawa materiałów do naprawy drogi startowej.
17.08.2018
Robota budowlana polegająca na naprawie obiektu- wiaty nr 5 w kompleksie wojskowym Klikawa, administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie
16.08.2018
Wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wykonawczej na rozbiórkę, remont, zmianę przeznaczenia obiektów budowlanych w kompl. wojskowych Dęblin
16.08.2018
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
09.08.2018
Usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin.
08.08.2018
Zakup odzieży oraz sprzętu sportowego.
08.08.2018
Dostawa elektronarzędzi
06.08.2018
Wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wykonawczej na rozbiórkę, remont, zmianę przeznaczenia obiektów budowlanych w kompl. wojskowych Dęblin
03.08.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej lokalnej wraz z montażem zbiornika na ścieki w m. Głusiec.
03.08.2018
Robota budowlana polegająca na naprawie obiektu- wiaty nr 5 w kompleksie wojskowym Klikawa, administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie
02.08.2018
Wyjaśnienia na wykonanie usługi wycinki 666 sztuk drzew i oczyszczenia terenu z chwastów, samosiewów, odrostów drzew i krzewów w kompleksie wojskowym Poligon Lotniczy Jagodne m. Żdzary, powiat Łuków.
31.07.2018
Usługa wymiany specjalistycznych urządzeń do systemów alarmowych po resursie zamontowanych w Składzie Stężyca i Składzie Dęblin.
31.07.2018
Zakup i dostawa materiałów do naprawy drogi startowej - Nr 530/2018
30.07.2018
Wyjaśnienia na wykonanie usługi wycinki 666 sztuk drzew i oczyszczenia terenu z chwastów, samosiewów, odrostów drzew i krzewów w kompleksie wojskowym Poligon Lotniczy Jagodne m. Żdzary, powiat Łuków.
30.07.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w budynku nr 64, magazynowym, w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko, adm

25.07.2018
Wykonanie usługi wycinki 666 sztuk drzew i oczyszczenia terenu z chwastów, samosiewów, odrostów drzew i krzewów w kompleksie wojskowym Poligon Lotniczy Jagodne m. Żdzary, powiat Łuków.
19.07.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy konserwacyjnej budynku magazynowego nr 100 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin
17.07.2018
Roboty budowlane w zakresie wymiany bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin
17.07.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji, wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana bram garażowych w budynku nr 517, usytuowanym w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko
13.07.2018
Dostawa tuszy i tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
06.07.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w budynku nr 64, magazynowym, w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko, ad

04.07.2018
Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego.
04.07.2018
Roboty budowlanej w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych w budynku nr 45.
02.07.2018
Przygotowanie i wykonanie badań dozorowych cysterny paliwowej (zbiornika głównego cysterny-dystrybutora, węzła dystrybucyjnego rozszerzonym do całości węzła dystrybucyjnego.
02.07.2018
Dostawa tuszy i tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
28.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji, wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana bram garażowych w budynku nr 517, usytuowanym w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko
27.06.2018
Roboty budowlane w zakresie wymiany bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza – Nr 25/18/N
27.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy konserwacyjnej budynku magazynowego nr 100 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin
27.06.2018
Dostawy materiałów biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
20.06.2018
Roboty remontowo – budowlane w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, podokienników wewnętrznych i naprawy podokienników zewnętrznych w bud. nr 3
20.06.2018
Zakup sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.
20.06.2018
Podłączenie UPS 300kVA oraz montaż i podłączenie klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni głównej.
18.06.2018
Usługa koszenia lotniska.
15.06.2018
Świadczenie usługi szycia umundurowania na miarę typu galowego według wzorów określonych dla żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
15.06.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w bud. nr 64, magazynowym, w kompl. wojskowym Dęblin - Lotnisko
15.06.2018
Dostawa materiałów biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
14.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza –
11.06.2018
Roboty remontowo – budowlane w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, podokienników wewnętrznych i naprawy podokienników zewnętrznych w bud. nr 3
07.06.2018
Świadczenie usługi szycia umundurowania na miarę typu galowego według określonych wzorów dla żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
06.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza – Nr 18/18/N
04.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowej i betonowej drogowej w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
01.06.2018
Roboty remontowo – budowlane w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, krat okiennych, podokienników wewnętrznych i naprawy podokienników zewnętrznych w bud. nr 3
01.06.2018
Roboty budowlane polegające na naprawie konserwacyjnej obiektu- wiaty nr 5 w kompleksie wojskowym Klikawa, administrowanym przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie
10.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 172 w kompleksie wojskowym Dęblin-Twierdza – Nr 18/18/N
30.05.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w bud. nr 64, magazynowym, w kompl. wojskowym Dęblin - Lotnisko
30.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji, wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana bram garażowych w budynku nr 517, usytuowanym w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
04.06.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowej i betonowej drogowej w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
24.05.2018
Robota budowlana w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych w budynku nr 45.
24.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy konserwacyjnej budynku magazynowego nr 100 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin
21.05.2018
Dostawa wyposażenia warsztatowego.
21.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowej i betonowej drogowej w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
14.05.2018
Dostawa specjalistycznych preparatów konserwujących i smarów do statków powietrznych.
14.05.2018
Roboty budowlane polegające na renowacji Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
10.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych w budynku nr 45.
08.05.2018
Zakupu odzieży oraz sprzętu sportowego.
08.05.2018
Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego.
08.05.2018
Roboty budowlane w zakresie naprawy konserwacyjnej budynku magazynowego nr 100 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin
07.05.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w bud. nr 64, magazynowym, w kompl. wojskowym Dęblin - Lotnisko - Nr 8/18/N
04.05.2018
Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
27.04.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w bud. nr 64, magazynowym, w kompl. wojskowym Dęblin - Lotnisko - Nr 8/18/N
26.04.2018
Dostawa materiałów biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
26.04.2018
Roboty budowlane polegające na renowacji Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
25.04.2018
Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
19.04.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, krat okiennych, naprawy rampy betonowej, zadaszenia w bud. nr 64, magazynowym, w kompl. wojskowym Dęblin - Lotnisko - Nr 8/18/N
19.04.2018
Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
17.04.2018
Dostawa materiałów biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
13.04.2018
Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
13.04.2018
Usługa polegająca na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach Dęblin – Lotnisko nr 211, Dęblin – Twierdza nr 214, Stężyca nr 223, Stawy nr 240.
12.04.2018
Roboty budowlane polegające na naprawie sanitariatów w budynku nr 267 w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, stanowiącym własność Skarbu Państwa
04.04.2018
Roboty budowlane polegające na renowacji Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w kompl. woj.Dęblin-Lotnisko (zadanie I) oraz roboty bud.polegające na naprawie sanitariatów w bud. 267
28.03.2018
Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
26.03.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o. w bud. nr 17 (obiekt zabytkowy), magazynowy, Dęblin-Twierdza

19.03.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o. w bud. nr 17 (obiekt zabytkowy), magazynowy, Dęblin-Twierdza
16.03.2018
Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
15.03.2018
Roboty budowlane polegające na renowacji Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w kompl.woj. Dęblin-Lotnisko (zadanie I) oraz roboty bud. polegające na naprawie sanitariatów w bud. 267
07.03.2018
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektrycznej, wod. - kan., c.o. w bud. nr 17 (obiekt zabytkowy), magazynowy, Dęblin-Twierdza
06.03.2018
Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych współpracujących z systemem sterowania polem tarczowym typ Agat M/Szmaragd/M na Garnizonowej Strzelnicy Szkolnej w m. Dęblin.
27.02.2018
Usługa polegająca na konserwacji i przeglądzie technicznym instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego.
21.02.2018
Zakup odzieży oraz sprzętu sportowego.
16.02.2018
Szkolenie symulatorowe na symulatorze lotu śmigłowca Mi - 2
08.02.2018
Usługa serwisowania kompleksowego symulatora lotu M28B/PT.
08.02.2018
Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych współpracujących z systemem sterowania polem tarczowym typ Agat M/Szmaragd/M na Garnizonowej Strzelnicy Szkolnej w m. Dęblin.
31.01.2018
Usługa związana z przeglądem i konserwacją central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajdujących się w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową.
23.01.2018
Usługa związana z przeglądem i serwisem urządzeń instalacji doczyszczającej wód podrenażowych na terenie lotniskowego składu MPS w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko.
22.01.2018
Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2018 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
10.01.2018
Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2018 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

stat4u