Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

26.10.2018
PZO, nr sprawy:ZP/PZO/62/WGSI/2018 Dostawa sprzętu metalowego różnego

04.10.2018
PZO, nr sprawy ZP/PZO/54/WEN/2018 Roboty budowlane polegające na remoncie schodów zewnętrznych oraz klatki schodowej w budynku Kościoła Garnizonowego w Lublinie

28.09.2018
PZO,nr sprawy:ZP/PZO/49/WGSI/2018 Remont łóżek koszarowych uniwersalnych

18.09.2018
Przetarg nieograniczony, nr sprawy: ZP/PN/56/WEN/2018. Roboty budowlane: Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w m. Jawidz.
13.09.2018
Przetarg nieograniczony, nr sprawy: ZP/PN/55/WGSI/2018 Dostawa kontenerów mieszkalnych
13.09.2018
PZO w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności, nr sprawy:ZP/PZO/44/WB/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku nr 267 na potrzeby Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
06.09.2018
PZO w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności, nr sprawy:ZP/PZO/43/WB/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego w Sidorkach (Biała Podlaska) oraz pełnienie nadzoru autorskiego

06.09.2018
PZO w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności, nr sprawy:ZP/PZO/43/WB/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego w Sidorkach (Biała Podlaska) oraz pełnienie nadzoru autorskiego

04.09.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane: Przebudowa budynków garażowych nr 158 i 159 w JW. przy ul. Zbigniewa Herberta 49 w Lublinie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
31.08.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane: Rozbiórka budynku kotłowni i komina - budynek nr 9 wraz z naprawą elewacji budynku nr 36 w kompleksie wojskowym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada.
28.08.2018
Przetarg nieograniczony - Usługa- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku garażowego w Sanoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
09.08.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - budowa garażu w m. Chełm
08.08.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane: budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
01.08.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - budowa systemów wspomagających ochronę w budynku nr 1 w Dębicy
31.07.2018
Przetarg nieograniczony - Dostawa-taborety polowe, stoły polowe, stojaki na broń
27.07.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - przebudowa budynku nr 3 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168

27.07.2018
Przetarg ograniczony, nr sprawy - Roboty budowlane - remont sieci wodociągowej w Przemyślu.
27.07.2018
Przetarg ograniczony - Remont sieci elektroenergetycznych oraz dróg i placów w kompleksie wojskowym przy ul. 29 Listopada 1 w Przemyślu
25.07.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane- nadbudowa i przebudowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy przy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
24.07.2018
Przetarg nieograniczony - Budowa garażu wraz z kotłownią i infrastrukturą towarzyszącą w Hrubieszowie w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie

20.07.2018
PZO w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności - Usługa - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku nr 3 w Rzeszowie, ul. Lwowska 4 wraz z pełnieniem nadzoru
17.07.2018
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: Rozbudowa budynku nr 141 przy ul. Wyścigowej 24-26 w Lublinie z przeznaczeniem na komorę śrutowniczą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
17.07.2018
PZO - usługa dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku nr 5 magazynowy, Jarosław, ul. 3-Maja 80
16.07.2018
PZO - Dostawa materiałów biurowych
12.07.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane- naprawa pomieszczeń w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym przy Al. Racławickich 44 w Lublinie
11.07.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - budowa systemów wspomagających ochronę w budynku nr 140 w Lublinie.
10.07.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane-remont muru ogrodzeniowego w kompleksie wojskowym przy ul. Okrzei 3 w Przemyślu
06.07.2018
PZO - Dostawa: różne części zapasowe do gaśnic, agregatów i aparatów oddechowych

06.07.2018
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Hydroizolacja fundamentów budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Dęblin Twierdza.
02.07.2018
PZO - dostawa narzędzi ręcznych z napędem
02.07.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane- przebudowa budynku nr 4 na potrzeby szkoleniowe i służby PKT przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
29.06.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane- przebudowa budynku nr 11 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 139 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
28.06.2018
Przetarg nieograniczony - Usługa: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną i inwentaryzacją konserwatorską oraz pełnienie nadzoru autorskiego na remont bud. nr 3 obiekt kubaturowy, przy ul. 29 Listopada 2 w Przeyślu i bud. nr 17 przy ul. Dąbrowskie
22.06.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - przebudowa budynku nr 162 w Lublinie
15.06.2018
PZO - Dostawa materiałów biurowych
14.06.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - przebudowa systemu alarmowego w budynku nr 168 w Lublinie w formie zaprojektuj i zbuduj
13.06.2018
Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej dla jednostek wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie
04.06.2018
Przetarg nieograniczony - Dostawa-ubrania strażackie
30.05.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - Budowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kw. Chełm przy ul. Lubelskiej 168
30.05.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - nadbudowa i przebudowa budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy ul. Kościuszki wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
25.05.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane: budowa budynku garażowego nr 27 w Przemyslu przy ul. 29 Listopada wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.
24.05.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb posadowienia stacjonarno-mobilnej kancelarii na bazie kontenera PKK w Rzeszowie
23.05.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane-remont muru ogrodzeniowego w kompleksie wojskowym przy ul. Okrzei 3 w Przemyślu
21.05.2018
PZO - Dostawa farb proszkowych
21.05.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - dostosowanie infrastruktury na potrzeby stacji GUNICA w m. Biała Podlaska
18.05.2018
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: wymiana ogrodzenia i naprawa budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w m. Rajskie.
18.05.2018
Przetarg nieograniczony - Dostawa regałów magazynowych i szaf metalowych na odzież
14.05.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane-budowa zbiornika ppoż. wraz z niezbędną infrastruktura techniczną dla potrzeb magazynu lotniczych środków materiałowych w Dęblinie.
30.04.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - przebudowa budynku nr 3 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168
27.04.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane -przebudowa budynku magazynowego nr 11 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 139 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
27.04.2018
ZP/PZO/28/WO/2018 - usługa - przeprowadzenie szkolenia dla 45 specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz 15 specjalistów z gospodarki komunalnej i energetycznej.
25.04.2018
Przetarg nieograniczony - Dostawa-ubrania strażackie
16.04.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - przebudowa budynku nr 162 w Lublinie
16.04.2018
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane: wymiana ogrodzenia i naprawa budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w m. Rajskie.
16.04.2018
Przetarg ograniczony - Roboty budowlane - wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb posadowienia stacjonarno-mobilnej kancelarii na bazie kontenera PKK w Rzeszowie
13.04.2018
PZO, nr sprawy - Dostawa-kątowników i profili oraz blachy
10.04.2018
Przetarg nieograniczony - Dostawa : energia elektryczna
06.04.2018
PZO, - Dostawa-płyta HDF i wiórowa

stat4u