Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie

DOSTAWA WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SERWEROWNI


Odnowienie subskrypcji i wsparcia oprogramowania IBM Tivoli


Budowa i wdrażanie ZWSI RON


Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w trzech kompleksach wojskowych m Kraków – przygotowanie dokumentacyjne wraz z wykonaniem robót budowlanych


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, SPRZEDAŻY ORAZ DOSTARCZANIA MIĘDZYNARODOWYCH BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH


Dialog techniczny dot. sposobu i zakresu zakupu nowych licencji Microsoft oraz przedłużenia wsparcia i praw do uaktualnień licencji Microsoft posiadanych przez RON


Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej jawnej i niejawnej w m. Lubliniec


Świadczenie dzierżawy cyfrowego łącza telekomunikacyjnego dla PKW EUFOR


Zakup usługi asysty technicznej dla systemu VoIP, VTC eksploatowanego w RON


Zakup oraz wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania Wydrukiem dla UMON - wersja pilotażowa


Lubliniec -Budowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Mobilnego Zespołu Szkoleniowego DWOT w kompleksie wojskowym w m. Lubliniec - przygotowanie dokumentacyjne wraz z wykonaniem robót budowlanych


Budowa kabli światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi Gdynia, Hel - wykonanie robót budowlanych


Dostawa oprogramowania graficznego oraz oprogramowania do budowy systemów analizy logów


Dostawa uprawnień licencyjnych dla platformy wspierającej pracę użytkowników ZWSI RON zbudowanego w oparciu o rozwiązania formy SAP


Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania systemu BICES MOBILE


Usługa wyciągania zbędnych, nieczynnych kabli teletechnicznych oraz likwidacja szaf kablowych


Dostawa notebooków, tabletów, projektorów i monitorów


Naprawa i konserwacja siłowni telekomunikacyjnych


Sprzęt i oprogramowanie do budowy i wdrażania - węzłów teleinformatycznych, pozostałych usług platformy komunikacyjnej, sieci misyjnych


Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukującego


Serwis pogwarancyjny urządzeń sieciowych


Dostawa urządzeń drukujących i oprogramowania dla UMON


Dostawa sprzętu informatyki dla UMON


Budowa i wdrażanie systemu Active Directory oraz poczty elektronicznej


Dostawa oraz modernizacja central telefonicznych


Dostawa aparatów telefonicznych i przystawek do aparatów telefonicznych telefonii stacjonarnej dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Informatycznych


Dostawa urządzeń i terminali końcowych


Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz drukarek TEMPEST


Rozbudowa systemu kryptograficznego


Dostawa tuszy, tonerów i taśm do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Informatycznych


Serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji


Dostawa sprzętu teleinformatycznego


Dostawa sprzętu informatycznego


Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania


Dostawa terminali satelitarnych VSAT


Dostawa, montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej


Centralny System Zarządzania Wydrukiem - dialog techniczny


Dostawa osprzętu do montażu kabli światłowodowych


Dostawa sprzętu klasy Tempest


Dostawa i montaż siłowni telekomunikacyjnych, urządzeń podtrzymujących UPS, zespołu prądotwórczego i urządzenia klimatyzacyjnego


stat4u