cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 9


W pakiecie nr 9 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do agregatów i elektrowni (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługi w zakresie naprawy agregatów i elektrowni (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)