Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 7


W pakiecie nr 7 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługę w zakresie naprawy sprzętu uzbrojenia (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)stat4u