Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 6


W pakiecie nr 6 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu łączności (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługę w zakresie naprawy sprzętu łączności (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)stat4u