cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 6


W pakiecie nr 6 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do sprzętu łączności (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługi w zakresie naprawy sprzętu łączności (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)