Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 5


W pakiecie nr 5 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów osobowo - terenowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługę w zakresie naprawy pojazdów osobowo - terenowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)stat4u