cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 5


W pakiecie nr 5 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do pojazdów osobowo - terenowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługi w zakresie naprawy pojazdów osobowo - terenowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)