Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 4


W pakiecie nr 4 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów ciężarowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługę w zakresie naprawy pojazdów ciężarowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)stat4u