cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 4


W pakiecie nr 4 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do pojazdów ciężarowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)
  • usługi w zakresie naprawy pojazdów ciężarowych (w tym m.in. dla Wojsk Obrony Terytorialnej)