Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 3


W pakiecie nr 3 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu kołowego produkcji niemieckiej
  • usługę w zakresie naprawy sprzętu kołowego produkcji niemieckiejstat4u