cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 2


W pakiecie nr 2 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do sprzętu gąsienicowego w tym produkcji niemieckiej
  • usługi w zakresie naprawy sprzętu gąsienicowego w tym produkcji niemieckiej