Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 2


W pakiecie nr 2 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu gąsienicowego w tym produkcji niemieckiej
  • usługę w zakresie naprawy sprzętu gąsienicowego w tym produkcji niemieckiej


stat4u