Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 1


W pakiecie nr 1 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu produkcji radzieckiej
  • usługę w zakresie naprawy sprzętu produkcji radzieckiejstat4u