cww trust seal

Zgłaszanie potrzeb - pakiet nr 1


W pakiecie nr 1 można zgłosić potrzeby w zakresie:

  • dostawy technicznych środków materiałowych do sprzętu produkcji radzieckiej
  • usługi w zakresie naprawy sprzętu produkcji radzieckiej