Udostępnianie zasobów


Wyodrębniono z regulacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu przepisy dotyczące możliwości powoływania się na potencjał innych podmiotów. Uczytelniono regulację dotyczącą możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie kryteriów selekcji.


stat4u