Regulamin Dynamicznego Systemu Zakupów


W tym miejscu zostanie zamieszczony regulamin Dynamicznego Systemu Zakupów w celu realizacji Projektu 2020

Regulamin powstanie pod koniec b.r. po przeprowadzeniu dialogu technicznego


stat4u