cww trust seal

Oferta firmy Apexnet


Proszę zapoznać się z tematyką wcześniej prowadzonego szkolenia z zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - szkolenie dedykowane dla Sił Zbrojnych bądź instytucji realizujących zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego.

Jeżeli uważasz, że taki obszar tematyczny jest Ci potrzebny to zgłoś to na adres: biuro@platforma-dobrych-praktyk.pl