cww trust seal

Dynamiczny system zakupów


Przepisy dotyczące dynamicznego systemu zakupów stanowią zasadniczo powtórzenie analogicznej regulacji ustawy Pzp. Drobne zmiany mają wyłącznie na celu dostosowanie przepisów do nowej terminologii.