Projekt WOJAK ZP zarządza dwoma portalami. Pierwszym jest Platforma Dobrych Praktyk, natomiast drugim Platforma Wymiany Doświadczenia.

Projekt WOJAK ZP zdobył nagrodę główną Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w kategorii "szkolenie" podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach
Całość projektu jest realizowana pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień PublicznychJeżeli pragniesz poszerzyć swój zakres wiedzy oraz korzystać z niej
w sposób przystępny możesz wejść na poniższy portal Platformę Wymiany Doświadczenia

     Wejdź do Polski Zbrojnej i sprawdź co  
       piszą o Platformie Dobrych Praktyk


AKTUALNOŚCI


UWAGA - KOLEJNY NASZ SUKCES W KRAJU. PODTRZYMUJEMY PRZYNALEŻNOŚĆ DO NAJLEPSZYCH.
Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniach 2-6.09.2019r. Projekt 2020 otrzymał wyróżnienie specjalne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za wprowadzenie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań.

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń przesuwamy termin rozpoczęcia projektu 2020 do czasu zwiększenia ilości uczestników. Po zapoznaniu się z materiałami zawartymi we wstępie do Projektu 2020 proszę nadal zgłaszać swoją propozycję pakietu w zakresie dostaw lub usług. Propozycję wysyłaj na adres biuro@platforma-dobrych-praktyk.pl


Wprowadzamy dla Ciebie nowość Obronny inkubator przedsiębiorczości
Jeżeli chcesz zaistnieć na rynku to przystąp do inkubatora

Nowością jest planowany do wprowadzenia PROJEKT 2020
W ramach Projektu 2020 Siły Zbrojne mają na celu określenie wielkości własnych potrzeb oraz zbadanie możliwości rynku w ich zaspokojeniu.W tym miejscu udostępniamy Tobie repozytorium Urzędu Zamówień Publicznych


Projektowi patronuje OSKZP, które zorganizowało niezwykle interesującą konferencję z okazji 20 - lecia swojego istnienia

Proponujemy także zapoznać się z planowanym XIV Forum Przetargów Publicznych

Poniżej prezentujemy materiał szkoleniowy jaki został przedstawiony podczas
XXVI MSPO Kielce


Wykorzystanie Projektu Wojak ZPstat4u