cww trust seal

Projekt WOJAK ZP zarządza dwoma portalami. Pierwszym jest Platforma Dobrych Praktyk, natomiast drugim Platforma Wymiany Doświadczenia.

Projekt WOJAK ZP zdobył nagrodę główną w kategorii "szkolenie" podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach
Całość projektu jest realizowana pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień PublicznychJeżeli pragniesz poszerzyć swój zakres wiedzy oraz korzystać z niej
w sposób przystępny możesz wejść na poniższy portal Platformę Wymiany Doświadczenia

     Wejdź do Polski Zbrojnej i sprawdź co  
       piszą o Platformie Dobrych Praktyk


AKTUALNOŚCI


UWAGA - KOLEJNY NASZ SUKCES.
Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniach 2-6.09.2019r. Projekt 2020 otrzymał wyróżnienie specjalne za wprowadzenie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań.

Projekt 2020 daje możliwość wdrożenia systemu pozyskiwania dostaw, usług i robót budowlanych w obszarze bezpieczeństwa obronnego i publicznego po spełnieniu określonych uwarunkowań formalnych. Po zapoznaniu się z materiałami zawartymi we wstępie do Projektu 2020 proszę nadal zgłaszać swoją propozycję pakietu w zakresie dostaw i usług lub robót budowlanych. Propozycję wysyłaj na adres biuro@platforma-dobrych-praktyk.pl

Pełne wdrożenie projektu może przynieść oszczędności dla skarbu państwa rzędu ponad 5,5 mld zł.


Wprowadzamy dla Ciebie nowość Obronny inkubator przedsiębiorczości
Jeżeli chcesz zaistnieć na rynku to przystąp do inkubatora

Nowością jest planowany do wprowadzenia PROJEKT 2020
W ramach Projektu 2020 uczestnicy obszaru bezpieczeństwa obronnego i publicznego mają na celu określenie wielkości własnych potrzeb oraz zbadanie możliwości rynku w ich zaspokojeniu.W tym miejscu udostępniamy Tobie repozytorium Urzędu Zamówień Publicznych


Projektowi patronuje OSKZP, które zorganizowało niezwykle interesującą konferencję z okazji 20 - lecia swojego istnienia

Proponujemy także zapoznać się z zakończonym XIV Forum Przetargów Publicznych

Poniżej prezentujemy materiał szkoleniowy jaki został przedstawiony podczas
XXVI MSPO Kielce


Wykorzystanie Projektu Wojak ZP